Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 11:33

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τη σύμβαση του ΔΛΤ Πρέβεζας με τη ΔΕΠΑΝ για τις λιμενικές μελέτες– Το σημείο-κλειδί που προκαλεί απορίες

Στις 7 Ιουλίου 2022 (δείτε ΕΔΩ) το Δ.Σ. του ΔΛΤ Πρέβεζας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας και του Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη-Δ.Ε.Π.ΑΝ., για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την πράξη με τίτλο: « Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Πρέβεζας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας».

Από το προσχέδιο της σύμβασης ωστόσο, αλλά και τα όσα αναφέρονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ στις 28 Ιουλίου, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμαρχος Πρέβεζας και Πρόεδρος του ΔΛΤ Νίκος Γεωργάκος, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν και τα αυτοδιοικητικά όργανα του Δήμου, αλλά και το Δ.Σ. του Ταμείου (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ). Την ίδια στιγμή όποιος παρατηρήσει προσεκτικά τη σύμβαση και τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του ΔΛΤ Πρέβεζας, αμφισβητείται το κυρίαρχο αφήγημα της δημοτικής αρχής σχετικά με τη χρήση της κρουαζιέρας και σε ποια προβλήτα πρέπει να τοποθετηθεί και δικαιώνεται παράλληλα η τεχνική πρόταση των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα (δείτε ΕΔΩ).

Οι λιμενικές μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και ο προϋπολογισμός είναι της τάξεως των 350.000 ευρώ.

Αξίζει αρχικά να αναφέρουμε ότι ο επικεφαλής της “Στροφής στο Μέλλον” και μέλος του Δ.Σ. του ΔΛΤ Πρέβεζας Ευκλείδης Φονταράς, είχε επισημάνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 7ης Ιουλίου:

Η μέχρι στιγμής συνεργασία του δήμου μας με το ΔΕΠΑΝ είναι αναποτελεσματική. Από τις υπογεγραμμένες μέχρι στιγμής προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους, ακόμη και πριν δύο χρόνια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα. Οι τέσσερις μελέτες που περιλαμβάνει η σύμβαση μπορούν να ανατεθούν καθεμιά ξεχωριστά μέσω διαγωνισμού σε μελετητικές εταιρείες. Μάλιστα οι δύο εξ’ αυτών που κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν ως επείγουσες, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία πρέπει να συνοδεύει το master plan που καθυστερεί από το 2016 και η μελέτη της ανατολικής προβλήτας σημαντικότατο έργο εν’ όψει της πολλαπλής χρήσης του μικρού σε έκταση λιμανιού μας, μπορούν να ανατεθούν άμεσα με πρόσκληση μελετητικών εταιρειών.

Σε περίπτωση δε που αυτές οι δύο επείγουσες μελέτες μπορούν να παρασύρουν και τις άλλες δύο θα ήταν ευχής έργο να γίνει διαπραγμάτευση και για τις τέσσερις μελέτες μαζί σε πακέτο.

Επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για το ΔΕΠΑΝ προέκυψαν μετά την περιήγηση στον ιστότοπό του. Αφ’ ενός μεν το οργανόγραμμά του παραπέμπει σε επιχείρηση με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων εργαζομένων, και όχι σε μητρώο συνεργατών όπως αναφέρεται στην σύμβαση, και αφ’ ετέρου υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι οι οποίοι ενώ σε παραπέμπουν για «περισσότερα» δεν οδηγούν πουθενά. Επίσης εντύπωση προκαλούν τα ελάχιστα ολοκληρωμένα έργα του, μετρούμενα στα δάκτυλα του ενός χεριού, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δήμοι μέλη του είναι πάνω από 100”.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ στις 28 Ιουλίου για το θέμα των λιμενικών μελετών της Πρέβεζας, ενισχύοντας τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Φονταράς, υπάρχει εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Λιμενικών Έργων της ΔΕΠΑΝ προς το Γενικό Διευθυντή περί ανάγκης ενίσχυσης της Υπηρεσίας με έκτακτο προσωπικό.

Εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα:

-Το προσωπικό που θα επιλέξει η ΔΕΠΑΝ και όχι ο Δήμος Πρέβεζας για να εκπονήσει τις μελέτες, ποιος θα τους πληρώσει; Η ΔΕΠΑΝ από το ταμείο της ή ο Δήμος Πρέβεζας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιλέξιμη δαπάνη στο “Φιλόδημος ΙΙ”;

 

-Έχουν σχέση οι όροι-υποχρεώσεις του Δήμου Πρέβεζας “... να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή τυχών μη επιλέξιμων δαπανών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε το έργο που θα παραληφθεί να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και να προβαίνει εμπρόθεσμα στην καταβολή των δαπανών υλοποίησης της Πράξης” και “...να προχωρήσει στην ανάθεση, επίβλεψη και αποπληρωμή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών οι οποίες πρέπει να εκπονούνται παράλληλα με τις υπό εκπόνηση μελέτες της παρούσας προγραμματικής σύμβασης”, με τυχόν extra πληρωμές που θα απαιτηθούν;

 

-Για ποιο λόγο έχει συμπεριληφθεί ο όρος-υποχρέωση για τον Δήμο Πρέβεζας στη σύμβαση:

... μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης, ο Κύριος του Έργου (σ.σ. ο Δήμος) θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων εκτέλεσης των αντίστοιχων ΕΡΓΩΝ και θα προχωρήσει στην υλοποίησή τους μέσω νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Φορέα Υλοποίησης”.

Για ποιο λόγο να δεσμευτεί και η χρηματοδότηση και κατασκευή λιμενικών έργων στη ΔΕΠΑΝ;

 

-Θα μπορούσε ή δε θα μπορούσε μόνο του το ΔΛΤ Πρέβεζας να επιλέξει μελετητές, ειδικά αν θα αναλάβει το κόστος το ίδιο; Αν ναι γιατί να παραχωρηθεί η δυνατότητα αυτή σε κάποιον τρίτο;

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουν στα όργανα του Δήμου Πρέβεζας όλα αυτά τα ερωτήματα, καθώς εφόσον χρειαστούν επιπλέον χρήματα για τις μελέτες υπάρχει πολιτικό ζήτημα.

 

 

Το αφήγημα περί κρουαζιέρας

 

Στο κείμενο της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑΝ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, υπάρχει επίσης και εισηγητικό κείμενο των υπηρεσιών για την σκοπιμότητα της πράξης που εγκρίθηκε στο “Φιλόδημος ΙΙ”.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

“... Τα τελευταία χρόνια στο οικονομικό αντικείμενο της περιοχής και ειδικά των λιμενικών εγκαταστάσεων, προστέθηκε και το τουριστικό προϊόν σκαφών αναψυχής, και υποδοχής κρουαζιέρας, με συνεχώς αυξανομένους ποσοστιαίους δείκτες απόδοσης. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του λιμένα, αν όχι αποκλείουν, αποτρέπουν την αγορά της κρουαζιέρας να επιλέξει ως λιμένα υποδοχής τις δεδομένες εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η κατασκευή της ανατολικής προβλήτας ώστε να μπορεί να διατεθεί για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων και να υπάρξουν συγκεκριμένες κατασκευές, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των επιβατών από και προς την πόλη. Με την επένδυσή αυτή θα υπάρξει σαφής διαχωρισμός των χρήσεων που αναπτύσσονται στο λιμάνι, θα αυξηθούν οι δείκτες απόδοσης της Λιμενικής εγκατάστασης ,και θα έχουμε και αύξηση των εσόδων του λιμενικού ταμείου”.

Η παραδοχή αυτή καταρρίπτει το κυρίαρχο αφήγημα της δημοτικής αρχής μέσω της τροποποίησης του Master Plan, πως οι εγκαταστάσεις της κρουαζιέρας πρέπει να κατασκευαστούν στη νότια προβλήτα. Στον αντίποδα ενισχύει σημαντικά την τεχνική πρόταση των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα, που υποστηρίζουν ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή η κρουαζιέρα, όπως και στο ισχύον Master Plan, θα πρέπει να τοποθετηθεί ανατολικά.

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

27 Μαϊος 2023
Απαγχονισμένος εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 44χρονος άνδρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 44χρονος, που είχε καταγωγή από χωριό της Πρέβεζας και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά
26 Μαϊος 2023
Χρήσιμα συμπεράσματα για την οικονομία της Ηπείρου και για τη δυναμική ορισμένων επιχειρηματικών κλάδων στην περιοχή μας, καταγράφονται στην έρευνα ...
26 Μαϊος 2023
Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για ...
26 Μαϊος 2023
Την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας προκάλεσε πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες σε αγροτικό μηχάνημα στην περιοχή του Αρχαγγέλου Πρέβεζας. ...

Αθλητισμός

27 Μαϊος 2023
Τελευταία αγωνιστική στη Γερμανία, πλησιάζουν στο φινάλε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Ρόμα και Σεβίλλη σκέφτονται το μεταξύ τους τελικό του Γιουρόπα, ωστόσο από τα ματς του εκάστοτε πρωταθλήματος,
26 Μαϊος 2023
Από Σούπερ Λιγκ 2 και Πορτογαλία «αλιεύσαμε» τις επιλογές στα γκολ, ενώ ακόμη πιο ψηλά περιμένουμε να φτάσει ο δείκτης του σκορ στην Ιταλία και ...
26 Μαϊος 2023
Η Αερολέσχη Πρέβεζας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας συνδιοργανώνει τον Αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος Υπερελαφρών ...
25 Μαϊος 2023
Εξ αναβολής ματς για την Πρέμιερ Λιγκ έχει η σημερινή μέρα, αλλά και δράση στην Ισπανία με το φινάλε της εμβόλιμης αγωνιστικής. Μάντσεστερ και ...
24 Μαϊος 2023
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, η οποία συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη, καλείται να αποφασίσει για το εξής θέμα: “Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα ...

Πολιτισμός

24 Μαϊος 2023
Σε ρυθμούς jazz κινείται από χθες η Πρέβεζα, αφού ξεκίνησε το 21ο Preveza Jazz Festival το οποίο και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με την εμφάνιση του Φοίβου Δεληβοριά. Λόγω της
24 Μαϊος 2023
Ένα δυναμικό τριήμερο στις 26,27 και 28 Μαΐου στην παραλία της Πρέβεζας μας υπόσχονται οι διοργανωτές του Preveza Jazz Festival, το οποίο φέτος ...
23 Μαϊος 2023
Μια μέρα πριν την έναρξη του Preveza Jazz Festival η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και ...
17 Μαϊος 2023
Σάββατο, 20 Μαΐου 2023, 8:00μμ Ντον Τζοβάννι του Β.Α.Μότσαρτ Οι μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που διοργανώνει και ...
16 Μαϊος 2023
To Preveza Jazz Festival στην 21η έκδοσή του επιστρέφει δυναμικά για ένα μοναδικό τριήμερο στις 26, 27,28 Μάϊου 2023 στις 9.00 το βράδυ στον ...

Στήλες

26 Μαϊος 2012
Οι πρώτοι στρατιώτες του Β' Τάγματος Σκαπανέων αποβιβάζονται στη Μακρόνησο, όπου θα δημιουργηθεί στρατόπεδο συγκέντρωσης οπλιτών και πολιτών, με σκοπό την «ανάνηψή» τους. Είναι η αρχή ενός μεγάλου
25 Μαϊος 2012
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαυαροκρατίας, στις 25 Μαϊου 1834. Είχαν ...
24 Μαϊος 2012
Ο Γάλλος τέως υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζονάρ φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα ...
23 Μαϊος 2012
Ισραηλινοί απαγάγουν από την Αργεντινή στις 23 Μαϊου 1960 και οδηγούν στο Ισραήλ τον ανώτατο αξιωματούχο των SS, Άντολφ Άιχμαν, υπεύθυνο για τη ...
18 Μαϊος 2012
Ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προσβάλλει το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν ...