Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 19:18

Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου” και του Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού

Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου” και ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού με ανακοίνωσή τους αναφέρονται στην πρόσφατη αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για το ένα από τα δύο σχεδιαζόμενα αιολικά της Λάκκας Σουλίου (Όρη Σουλίου - Κακούρι – Μπαλντανέζι) και υπογραμμίζει πως πλέον αναμένουν και απαιτούν τελική απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
            Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που πλέον, με την κατάργηση των επιμέρους φορέων διαχείρισης των οικοτόπων, ως αρμόδιος επιστημονικός - περιβαλλοντικός φορέας, που εποπτεύεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ για το ένα από τα δύο σχεδιαζόμενα αιολικά της Λάκκας Σουλίου (Όρη Σουλίου - Κακούρι – Μπαλντανέζι).

Ομοίως και αναλόγως, αναμένεται άμεσα αρνητική γνωμοδότηση για το αιολικό των Παπαδατών - Δωδωνης - Ζαρκόραχης), καθώς, όπως αποδεικνύεται με έγγραφα, επιστημονικά και νομικά τεκμήρια, αλλά και παραδοχή της ίδιας της εταιρείας με τη χρήση κοινού υποσταθμού υπερυψηλής τάσης στον κάμπο Ριζοβουνίου, πρόκειται για ενιαίο έργο.
            Η σφραγίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ προστίθεται σε όλες τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τη δίμηνη δημόσια διαβούλευση, που τελείωσε στις 6.7.2023 και η οποία ανέδειξε την πολυεπίπεδη διακινδύνευση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τα επαπειλούμενα έργα: Από τη διάνοιξη 100 και πλέον χιλιομέτρων δρόμων και αντίστοιχων χιλιομέτρων εκσκαφών υπογειοποιημένων καλωδίων μέσα από τα χωριά της Λάκκας Σουλίου, τις πηγές του Αχέροντα και τη λίμνη Ζηρού (ήδη επιβαρύνονται από λύματα, λατομείο και συνεχείς επεκτάσεις βιομηχανικών κτηνοτροφικών μονάδων), μέχρι τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους τόσο κοντά σε οικισμούς και με κρίσιμες επικινδυνότητες κατολισθήσεων. Οπως επίσης ανέδειξε και το ανερμάτιστο των εξαιρέσεων που λαμβάνουν τα βιομηχανικά έργα ΑΠΕ από την εγχώρια νομοθεσία, δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της τιμής του ρεύματος, εμφανώς αποτυγχάνοντας και στα δύο κριτήρια εξαίρεσης, για χάρη της ιδιωτικής κερδοφορίας και των μεγάλων εταιρειών.

            Ο ΟΦΥΠΕΚΑ  αναφέρεται στα σπάνια είδη αρπακτικών, τις ζώνες προστασίας, την διακινδύνευση της περιοχής και απορρίπτει τις μελέτες του έργου, όμως, ταυτόχρονα, η απόφαση επιβεβαιώνει κάποια επιστημονικά δεδομένα. που στην κοινή γνώμη φάνταζαν μέχρι πρόσφατα αμφιλεγόμενα, όπως πχ. ο θόρυβος των ανεμογεννητριών. Ενδεικτικά αναφέρονται αυτολεξεί μέσα στην απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ:

"Η παγίωση της ανθρώπινης παρουσίας στο υπό μελέτη έργο που θα συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα θορύβου και γενικότερης όχλησης (διάνοιξη δρόμων κλπ) δύναται να προκαλέσει οριστική και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του οικοσυστήματος στο οποίο χωροθετείται το έργο.."

"Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και των συνοδών του έργων πρόκειται να προκαλέσει σημαντική μείωση ή/και κατακερματισμό της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά στην διαθεσιμότητα ανοιχτών χώρων (λιβάδια, ξέφωτα κλπ.) χωρίς κινδύνους, για την εύρεση τροφής..."

"Είναι γνωστό από την πρόσφατη βιβλιογραφία, ότι από την αιολική ενέργεια παράγεται μια νέα «πηγή θορύβου» σε φυσικά περιβάλλοντα, η οποία έχει γνωρίσει παγκόσμια αξιοσημείωτη επέκταση τα τελευταία χρόνια (Global Wind Energy Council, 2020). Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων έχει τεκμηριώσει τις επιπτώσεις αυτών των υποδομών..."

"Ο θόρυβος του στροβίλου έχει διακριτά χαρακτηριστικά (π.χ., συγκεκριμένα χρονικά και φασματικά χαρακτηριστικά ή η παρουσία σχετικών δονήσεων που μεταδίδονται στο υπόστρωμα), που μπορεί να δημιουργήσουν συγκεκριμένα και πολύπλοκα αποτελέσματα..."

"Κρίνουμε οτι η ενδεχόμενη υλοποίηση της εγκατάστασης των Α/Γ και ειδικότερα στα τμήματα του έργου με τις προαναφερόμενες Α/Γ, όπως διατυπώνεται στην προαναφερόμενη δύναται να προκαλέσει την αμετάκλητη απώλεια του χαρακτήρα της ΠΑΔ ως «αδιατάρακτη» περιοχή με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τη διάνοιξη δρόμων και σφράγιση γης σε φυσικές περιοχές, όπως αυτές του κατακερματισμού με άμεσες συνέπειες στην:

-Απώλεια, συρροή και απομόνωση των ενδιαιτημάτων των ειδών
-Μείωση πληθυσμών και τοπικές εξαφανίσεις ειδών
-Υποβάθμιση οικολογικών διεργασιών..."

                                                                                                (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α/Δ9/25.07.23/23402/13238)

            Επομένως, η τελική απόφαση στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπουργείου, εφόσον δε συμπλεύσει με τη συντριπτική πλειοψηφία των αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τις Κοινότητες των κατοίκων, τις Υπηρεσίες, τα Δημοτικά συμβούλια, το Περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου, την Επιτροπή περιβάλλοντος περιφέρειας Ηπείρου και πλέον τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα, θα σημαίνει επικίνδυνη και αντιεπιστημονική πολιτική απόφαση για την Ήπειρο.

            Εν μέσω μίας ιστορικής συνθήκης που παγκοσμίως η χρηματιστηριακή αγορά ΑΠΕ κατακρημνίζεται και οι επενδυτικοί κολοσσοί αποσύρουν τα κεφάλαια και τα στρέφουν σε αγορές άμεσης απόσβεσης, με καταστροφικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά πλέον και για την παγκόσμια ειρήνη. (Παράδειγμα αποτελούν οι εξορύξεις υδρογοναθράκων, αφού οι μητρικές εταιρείες τους έχουν εξίσου στο χαρτοφυλάκιο τους και τέτοιες επενδύσεις).


            Επειδή η Ελλάδα καταδικάζεται ξανά και ξανά από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για παράνομη χωροθέτηση και καταστροφή τον οικοτόπων, βάσει συνεχών νομοθετικών εξαιρέσεων από το 2011 έως σήμερα, καταστρέφοντας το περιβάλλον που συμφώνησε και διατείνεται προς τους πολίτες οτι προστατεύει.


            Μετά από τόσο κόπο, ενασχόληση αλλά και συνένωση του πληθυσμού της Λάκκας Σουλίου και των απανταχού Ηπειρωτών, της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων, συγκεκριμένων πολιτικών φορέων, των όμορων Δήμων, Συλλόγων, Δικηγόρων, Επιστημόνων αλλά και ανεξάρτητων αλληλεγγύως και εμπράκτως συμπαρεστεκούντων από όλη την Ελλάδα

 

Αναμένουμε και πλέον ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
τελική
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΕΠΟ
(απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων)Θεσπρωτικό, 19.11.2023,


      Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων                                          Ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός

 “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου”                            Σύλλογος π.Δήμου Θεσπρωτικού

 

Υποσημείωση για τη δικαστική μάχη:


Οι Αιτήσεις Ακύρωσης των κατοίκων και του Δήμου Ζηρού στο Διοικητικό Εφετείο κατά των Βεβαιώσεων Παραγωγού των εταιρειών:
(α) για τα δύο ΑΙΟΛΙΚΑ εργοστάσια της Λάκκας Σουλίου έχουν προσδιοριστεί εξ αναβολής για τις 15.12.2023 και
(β) για το ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ εργοστάσιο της περιοχής της Μαυρής έχει προσδιοριστεί εξ αναβολής για τις 16.2.2024.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

07 Δεκεμβρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ: Εμείς, οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ, βγήκαμε στους δρόμους για να διαδηλώσουμε ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει το βασικότερο κοινωνικό
06 Δεκεμβρίου 2023
Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα θα πραγματοποιήσουν στις 14 Δεκεμβρίου τα μέλη της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης ...
01 Δεκεμβρίου 2023
Παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας οι μελέτες που κατάρτισε η ανάδοχος εταιρία με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μετά από ...
01 Δεκεμβρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πάργας: “Ως Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πάργας στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο , Τετάρτη ...
01 Δεκεμβρίου 2023
“Βουνό” αποδεικνύονται οι προβληματικές καταστάσεις στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας αναφορικά με την εκτέλεση σημαντικών έργων για την ύδρευση της πόλης της ...

Αθλητισμός

06 Δεκεμβρίου 2023
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Pre League κατηγορίας γυναικών στο βόλεϊ με τον Φ.Γ.Σ Πρέβεζας να υποδέχεται τον Μίλωνα το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 5 ...
06 Δεκεμβρίου 2023
Με νίκη συνέχισαν οι νεάνιδες της Νικόπολης απέναντι στην πολύ δυνατή ομάδα του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ με σκορ 59-45. Η ομάδα της Πρέβεζας αγωνίστηκε με ...
04 Δεκεμβρίου 2023
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κέρδισε άλλο ένα WTA τουρνουά σ' αυτή τη σεζόν, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο 125άρι του Μπουένος Άιρες στο διπλό, μαζί με ...
03 Δεκεμβρίου 2023
Την ήττα με σκορ 67-64 γνώρισε στο ΔΑΚ Πρέβεζας η Νικόπολη με αντίπαλο τη ΓΕ Αγρινίου, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α’ ...

Πολιτισμός

08 Δεκεμβρίου 2023
Οι απευθείας μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που διοργανώνει και παρουσιάζει στην πόλη μας το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας» και ο Δήμος Πρέβεζας, συνεχίζονται το
05 Δεκεμβρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλει την ταινία " Απόφαση Φυγής '' σε ...
28 Νοεμβρίου 2023
Η νεοσύσταση Ένωση Λογοτεχνών Πρέβεζας -Λογοτεχνική Στέγη Πρέβεζας- συνδιοργανώνει με τον Δήμο Πρέβεζας, τη Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής ...
27 Νοεμβρίου 2023
H Artifactory με συνδιοργανωτή τον Δήμο Πρέβεζας συμμετέχει στην Ημέρα της Μεσογείου 2023 με την Χορωδία Αρμονία και την πιανίστρια Ελεωνόρα ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...