Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 19:18

Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου” και του Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού

Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου” και ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού με ανακοίνωσή τους αναφέρονται στην πρόσφατη αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για το ένα από τα δύο σχεδιαζόμενα αιολικά της Λάκκας Σουλίου (Όρη Σουλίου - Κακούρι – Μπαλντανέζι) και υπογραμμίζει πως πλέον αναμένουν και απαιτούν τελική απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
            Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που πλέον, με την κατάργηση των επιμέρους φορέων διαχείρισης των οικοτόπων, ως αρμόδιος επιστημονικός - περιβαλλοντικός φορέας, που εποπτεύεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ για το ένα από τα δύο σχεδιαζόμενα αιολικά της Λάκκας Σουλίου (Όρη Σουλίου - Κακούρι – Μπαλντανέζι).

Ομοίως και αναλόγως, αναμένεται άμεσα αρνητική γνωμοδότηση για το αιολικό των Παπαδατών - Δωδωνης - Ζαρκόραχης), καθώς, όπως αποδεικνύεται με έγγραφα, επιστημονικά και νομικά τεκμήρια, αλλά και παραδοχή της ίδιας της εταιρείας με τη χρήση κοινού υποσταθμού υπερυψηλής τάσης στον κάμπο Ριζοβουνίου, πρόκειται για ενιαίο έργο.
            Η σφραγίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ προστίθεται σε όλες τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τη δίμηνη δημόσια διαβούλευση, που τελείωσε στις 6.7.2023 και η οποία ανέδειξε την πολυεπίπεδη διακινδύνευση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τα επαπειλούμενα έργα: Από τη διάνοιξη 100 και πλέον χιλιομέτρων δρόμων και αντίστοιχων χιλιομέτρων εκσκαφών υπογειοποιημένων καλωδίων μέσα από τα χωριά της Λάκκας Σουλίου, τις πηγές του Αχέροντα και τη λίμνη Ζηρού (ήδη επιβαρύνονται από λύματα, λατομείο και συνεχείς επεκτάσεις βιομηχανικών κτηνοτροφικών μονάδων), μέχρι τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους τόσο κοντά σε οικισμούς και με κρίσιμες επικινδυνότητες κατολισθήσεων. Οπως επίσης ανέδειξε και το ανερμάτιστο των εξαιρέσεων που λαμβάνουν τα βιομηχανικά έργα ΑΠΕ από την εγχώρια νομοθεσία, δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της τιμής του ρεύματος, εμφανώς αποτυγχάνοντας και στα δύο κριτήρια εξαίρεσης, για χάρη της ιδιωτικής κερδοφορίας και των μεγάλων εταιρειών.

            Ο ΟΦΥΠΕΚΑ  αναφέρεται στα σπάνια είδη αρπακτικών, τις ζώνες προστασίας, την διακινδύνευση της περιοχής και απορρίπτει τις μελέτες του έργου, όμως, ταυτόχρονα, η απόφαση επιβεβαιώνει κάποια επιστημονικά δεδομένα. που στην κοινή γνώμη φάνταζαν μέχρι πρόσφατα αμφιλεγόμενα, όπως πχ. ο θόρυβος των ανεμογεννητριών. Ενδεικτικά αναφέρονται αυτολεξεί μέσα στην απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ:

"Η παγίωση της ανθρώπινης παρουσίας στο υπό μελέτη έργο που θα συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα θορύβου και γενικότερης όχλησης (διάνοιξη δρόμων κλπ) δύναται να προκαλέσει οριστική και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του οικοσυστήματος στο οποίο χωροθετείται το έργο.."

"Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και των συνοδών του έργων πρόκειται να προκαλέσει σημαντική μείωση ή/και κατακερματισμό της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά στην διαθεσιμότητα ανοιχτών χώρων (λιβάδια, ξέφωτα κλπ.) χωρίς κινδύνους, για την εύρεση τροφής..."

"Είναι γνωστό από την πρόσφατη βιβλιογραφία, ότι από την αιολική ενέργεια παράγεται μια νέα «πηγή θορύβου» σε φυσικά περιβάλλοντα, η οποία έχει γνωρίσει παγκόσμια αξιοσημείωτη επέκταση τα τελευταία χρόνια (Global Wind Energy Council, 2020). Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων έχει τεκμηριώσει τις επιπτώσεις αυτών των υποδομών..."

"Ο θόρυβος του στροβίλου έχει διακριτά χαρακτηριστικά (π.χ., συγκεκριμένα χρονικά και φασματικά χαρακτηριστικά ή η παρουσία σχετικών δονήσεων που μεταδίδονται στο υπόστρωμα), που μπορεί να δημιουργήσουν συγκεκριμένα και πολύπλοκα αποτελέσματα..."

"Κρίνουμε οτι η ενδεχόμενη υλοποίηση της εγκατάστασης των Α/Γ και ειδικότερα στα τμήματα του έργου με τις προαναφερόμενες Α/Γ, όπως διατυπώνεται στην προαναφερόμενη δύναται να προκαλέσει την αμετάκλητη απώλεια του χαρακτήρα της ΠΑΔ ως «αδιατάρακτη» περιοχή με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τη διάνοιξη δρόμων και σφράγιση γης σε φυσικές περιοχές, όπως αυτές του κατακερματισμού με άμεσες συνέπειες στην:

-Απώλεια, συρροή και απομόνωση των ενδιαιτημάτων των ειδών
-Μείωση πληθυσμών και τοπικές εξαφανίσεις ειδών
-Υποβάθμιση οικολογικών διεργασιών..."

                                                                                                (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α/Δ9/25.07.23/23402/13238)

            Επομένως, η τελική απόφαση στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπουργείου, εφόσον δε συμπλεύσει με τη συντριπτική πλειοψηφία των αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τις Κοινότητες των κατοίκων, τις Υπηρεσίες, τα Δημοτικά συμβούλια, το Περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου, την Επιτροπή περιβάλλοντος περιφέρειας Ηπείρου και πλέον τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα, θα σημαίνει επικίνδυνη και αντιεπιστημονική πολιτική απόφαση για την Ήπειρο.

            Εν μέσω μίας ιστορικής συνθήκης που παγκοσμίως η χρηματιστηριακή αγορά ΑΠΕ κατακρημνίζεται και οι επενδυτικοί κολοσσοί αποσύρουν τα κεφάλαια και τα στρέφουν σε αγορές άμεσης απόσβεσης, με καταστροφικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά πλέον και για την παγκόσμια ειρήνη. (Παράδειγμα αποτελούν οι εξορύξεις υδρογοναθράκων, αφού οι μητρικές εταιρείες τους έχουν εξίσου στο χαρτοφυλάκιο τους και τέτοιες επενδύσεις).


            Επειδή η Ελλάδα καταδικάζεται ξανά και ξανά από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για παράνομη χωροθέτηση και καταστροφή τον οικοτόπων, βάσει συνεχών νομοθετικών εξαιρέσεων από το 2011 έως σήμερα, καταστρέφοντας το περιβάλλον που συμφώνησε και διατείνεται προς τους πολίτες οτι προστατεύει.


            Μετά από τόσο κόπο, ενασχόληση αλλά και συνένωση του πληθυσμού της Λάκκας Σουλίου και των απανταχού Ηπειρωτών, της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων, συγκεκριμένων πολιτικών φορέων, των όμορων Δήμων, Συλλόγων, Δικηγόρων, Επιστημόνων αλλά και ανεξάρτητων αλληλεγγύως και εμπράκτως συμπαρεστεκούντων από όλη την Ελλάδα

 

Αναμένουμε και πλέον ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
τελική
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΕΠΟ
(απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων)Θεσπρωτικό, 19.11.2023,


      Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων                                          Ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός

 “Όχι ανεμογεννήτριες στη Λάκκα Σουλίου”                            Σύλλογος π.Δήμου Θεσπρωτικού

 

Υποσημείωση για τη δικαστική μάχη:


Οι Αιτήσεις Ακύρωσης των κατοίκων και του Δήμου Ζηρού στο Διοικητικό Εφετείο κατά των Βεβαιώσεων Παραγωγού των εταιρειών:
(α) για τα δύο ΑΙΟΛΙΚΑ εργοστάσια της Λάκκας Σουλίου έχουν προσδιοριστεί εξ αναβολής για τις 15.12.2023 και
(β) για το ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ εργοστάσιο της περιοχής της Μαυρής έχει προσδιοριστεί εξ αναβολής για τις 16.2.2024.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

19 Ιουνίου 2024
Σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν σε ένα βαθμό και τις μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Ήπειρο εμπεριέχονται στην έκδοση “Οι Χωρικές Στρατηγικές στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
19 Ιουνίου 2024
Η Τομεακή Επιτροπή Πρέβεζας του ΚΚΕ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σύντροφο Βουλιστιώτη Κώστα. Έναν σύντροφο που μέχρι και πριν λίγο διάστημα και παρά ...
18 Ιουνίου 2024
Στις 27 και 28 Ιουνίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί την Πρέβεζα για δύο ημέρες. Με την αριθ. 143/2024 απόφαση του Δημοτικού ...
18 Ιουνίου 2024
Η οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα ύδρευσης στο Δήμο Πρέβεζας, εν' όψει μάλιστα και της καλοκαιρινής σεζόν (δείτε ΕΔΩ παλαιότερο ...
17 Ιουνίου 2024
Επίκαιρη ερώτηση για την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας του νομού Πρέβεζας κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κώστας Μπάρκας. Σε ...

Αθλητισμός

20 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Πρέβεζας και το Δήμο Ζηρού, διοργανώνει στις 31 Αυγούστου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 τον 4ο Αγώνα με τον τίτλο
20 Ιουνίου 2024
Ο Δήμος Αμφιλοχίας διοργανώνει την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 τον 5ο Αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας 10 και 5 km για ενήλικες και 1000m για μαθητές δημοτικού ...
19 Ιουνίου 2024
Το Zenith Workout Club στην Πρέβεζα (Κορυτσάς και Σουλίου – δίπλα από το συγκρότημα των γυμνασίων στο Φόρο), με επιστημονικό ...
16 Ιουνίου 2024
Μια ακόμη σημαντική διάκριση πέτυχε η Χαρά Γέρου, αυτή τη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου Κ18 που διεξάγονται στη Πάτρα. Η αθλήτρια ...
13 Ιουνίου 2024
Στην REGATTA BRINDISI-CORFU συμμετείχε ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας με το σκάφος COCOBILL II και κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία του ...

Πολιτισμός

20 Ιουνίου 2024
Ο Δήμος Πάργας στα πλαίσια της προσπάθειας για την ενίσχυση της Μουσικής Παιδείας με δωρεάν μαθήματα Πιάνου-Κιθάρας-Πνευστών Οργάνων-Φιλαρμονικής- Χορωδίας και την ολοκλήρωση του τρίτου έτους
19 Ιουνίου 2024
Στο 37ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας συμμετείχε αντιπροσωπεία της Κινηματογραφικής Λέσχης Πρέβεζας. Το 37ο ...
18 Ιουνίου 2024
Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας παρουσιάζει στην οικία Αθανασιάδη τη δεύτερη έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής λέσχης του σχολείου. Παράλληλα, ...
18 Ιουνίου 2024
Πιστός στο ραντεβού του για 15η συνεχόμενη χρονιά, ο σύλλογος γυναικών Αγ. Θωμά αποχαιρετά τη φετινή χρονιά με την καθιερωμένη χορευτική εκδήλωση το ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...