Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 11:33

Φιλολογικό Φροντιστήριο Γκανία Χριστίνα - Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Έναρξη Εγγραφών Τετάρτη 24 Αυγούστου

Ώρες 10:00 - 13:00 & 18:00 - 20:00

Χρήστου Κοντού 70 - Τηλ. 6946731485