Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 12:26

Ανυπότακτη Κίνηση: Αιτία πολέμου η επιχειρούμενη υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και η υπονόμευση της δωρεάν παιδείας

Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική κίνηση "Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας": 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. εξήγγειλε ότι θα καταθέσει νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών «Πανεπιστημίων», προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις των σπουδαστών, μαθητών και εκπαιδευτικών που αντιλαμβάνονται ότι φαλκιδεύεται ακόμα περισσότερο το δικαίωμα πρόσβασης σε καθολική δημόσια, δωρεάν, ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση, σε μια παιδεία χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και ταξικά εμπόδια.

Μέσω αυτής της αντιδραστικής μεταρρύθμισης μεθοδεύεται η υποβάθμιση – υποχρηματοδότηση – συρρίκνωση της δημόσιας ανώτατης-ανώτερης εκπαίδευσης, η απαξίωση των πτυχίων και η εξαφάνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Προδιαγράφεται ένα μέλλον που θα μπορούν να σπουδάσουν εύκολα μόνο παιδιά εύπορων οικογενειών, ενώ τα παιδιά των οικονομικά αδύναμων θα δυσκολεύονται έως θα αποκλείονται από την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που στέλνει όσους μαθητές δεν μπόρεσαν να περάσουν, αλλά οι οικογένειες τους διαθέτουν χρήματα, ως πελάτες στα ιδιωτικά κολλέγια. Αλλά και η θεσμοθέτηση χρονικού ορίου ανώτατης διάρκειας φοίτησης, που πλήττει ιδιαίτερα και πριν απ’ όλα τους εργαζόμενους φοιτητές-τριες.

Για την προετοιμασία του κλίματος η κυβέρνηση κυκλοφόρησε ένα nonpaper με τα επιχειρήματά της και ξεκίνησε συστηματική προπαγάνδα από τους πολιτικούς, τα ΜΜΕ και τους κονδυλοφόρους της, χωρίς ουσιαστική αντιπαράθεση απέναντί της από τα άλλα κόμματα του αστικού συστήματος.

Πρώτο στοιχείο είναι ο αποπροσανατολιστικός τίτλος της επιχειρούμενης αντιμεταρρύθμισης. Τη βαφτίζει «ίδρυση ελεύθερων μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων», υπονοώντας ότι τα δημόσια («κρατικά» τα ονομάζει πλέον) είναι δεσμευμένα και ότι τα ιδιωτικά θα λειτουργούν για το καλό των φοιτητών και όχι για το κέρδος των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση. Ψευδές. Ελεύθερα δεν θα είναι ούτε για την είσοδο των φοιτητών σε αυτά αφού θα απαιτούνται δίδακτρα, ούτε για την ανάπτυξη της γνώσης που θα είναι προσαρμοσμένη στις κυρίαρχες αντιλήψεις και της παροχής πτυχίων με εύκολο και γρήγορο τρόπο, που όλοι πλέον ξέρουν με ποια μέσα εξασφαλίζεται στα ιδιωτικά κολλέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ψευδές είναι και ότι δεν θα αποβλέπουν στο κέρδος, αφού αυτός είναι ο στόχος λειτουργίας τους και θα εξασφαλίζεται με νομικά-γραφειοκρατικά τερτίπια διάσπασης των φορέων εντός αυτών των επιχειρήσεων.

Δεύτερο στοιχείο είναι η «πονηριά» της παράκαμψης του άρθρου 16 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ, μέσω της επίκλησης του άρθρου 28.

Τι αναφέρει το άρθρο 16 : «παραγρ 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. ..παραγρ. 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση… παραγρ. 8….H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.»

Τι αναφέρει το άρθρο 28 : « παραγρ. 1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου… και στην παραγρ. 3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της..»

Πως λοιπόν νομιμοποιείται η κυβέρνηση να φέρει ένα τέτοιο νόμο παράκαμψης του άρθρου 16; Δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις (με ποιους θα υπέγραφε άραγε με επιχειρήσεις ξένων πανεπιστημίων ή ντόπιων κολλεγίων ή σχολάρχες;). Ούτε μπορεί να επικαλείται ότι δεσμεύεται από σχετική «σύμβαση που υπερισχύει άλλου νόμου». Αν αναφέρονται σε  ντιρεκτίβες της Ε.Ε. ή απαιτήσεις της  πρεσβείας των ΗΠΑ να περιοριστεί ή άσκηση της «εθνικής κυριαρχίας» τότε εγείρονται άλλα ζητήματα. Από αυτή την επίκληση αποκαλύπτεται και ο ρόλος της Ε.Ε. υπέρ των συμφερόντων των ιδιωτικών ομίλων αλλά και ότι οι φύλακες του νόμου και της τάξης αποδεικνύονται στυγνοί παραβάτες του Συντάγματος για να εξυπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, της ανεξέλεγκτης δράσης των πολυεθνικών και τους σχεδιασμούς τους για τον πλήρη έλεγχο της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός φτηνού ευέλικτου δυναμικού για την «αγορά εργασίας». Σε κάθε περίπτωση και την αναθεώρηση του Συντάγματος να καταφέρουν στο μέλλον, γνωρίζουμε που οδηγεί και ποιες επιπτώσεις φέρνει για το κόστος και την ποιότητα για το λαό η ιδιωτικοποίηση στην υγεία, τους σιδηροδρόμους, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε η παιδεία είναι εμπόρευμα για αγορά και πώληση.

Τρίτο στοιχείο. Ότι δήθεν θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων , γιατί έτσι αυτοί που έχουν χρήματα θα σπουδάζουν σε αυτά και δεν θα ξοδεύεται δημόσιο χρήμα, ούτε θα φεύγει έξω. Με αυτό το επιχείρημα επιδιώκουν να συσκοτίσουν ότι απώτερος στόχος είναι το κλείσιμο και άλλων σχολών των ΑΕΙ, η περαιτέρω συρρίκνωση των δημόσιων Πανεπιστημίων που θα δέχονται λιγότερους φοιτητές, με λιγότερο εκπαιδευτικό και χαμηλά αμειβόμενο προσωπικό, η μείωση της χρηματοδότησης και το σπρώξιμο των ΑΕΙ στη σύνδεση τους με επιχειρήσεις, προγράμματα, χορηγίες. Να ενταθεί το κυνήγι για δια βίου πιστοποιήσεις και καταρτίσεις μιας χρήσης σε έναν κατακερματισμένο χάρτη εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τελικά περισσότεροι ταξικοί φραγμοί και επιχειρηματικά πανεπιστήμια (και σε σύνδεση με επιχειρήσεις και με λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια).

Αντί αυτού εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται να ιδρυθούν περισσότερες δημόσιες σχολές και να μπορούν όλοι να παρακολουθούν και να φτάνουν στο πτυχίο με ενιαία κριτήρια. Αυτό που έχει ανάγκη η χειμαζόμενη κοινωνία, η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη γνώση, μια απελευθερωτική παιδεία στο ύψος των κοινωνικών αναγκών και όχι μια εκπαίδευση για τη λειτουργία της αγοράς και για όσα συμφέρουν τις επιχειρήσεις που μόνο στόχο έχουν το κέρδος με οποιαδήποτε τρόπο.

Χρειαζόμαστε και αγωνιζόμαστε για :

  • Δωρεάν αναβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση για όλουςαπό το νηπιαγωγείο, την επαγγελματική εκπαίδευση μέχρι το Πανεπιστήμιο. Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς Eλάχιστη Bάση Eισαγωγής (ΕΒΕ) και εξεταστικούς φραγμούς. Δημόσια Πανεπιστήμια για όλους και δωρεάν φοίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα.
  • Δημόσιακαι όχι ιδιωτικά Πανεπιστήμιαπου θα προσφέρουν ολοκληρωμένες και σύγχρονες γνώσεις με τμήματα για όλες τις ανθρωπιστικές, τεχνικές, πολιτιστικές κατευθύνσεις.
  • Πανεπιστήμια απαλλαγμένα από την σύνδεση με χορηγίες, παραγγελίες και προγράμματα επιχειρήσεων.
  • Επαρκές αριθμητικά προσωπικό, λειτουργία των σχολών με πλήρη χρηματοδότηση και με όλες τις αναγκαίες υποδομές.
  • Στήριξη των σπουδαστών με δωρεάν σίτιση, ποιοτική επαρκή στέγαση, συγκοινωνίες για όλους όσους τα χρειάζονται και ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς να χρειάζεται να δουλεύουν.
  • Ελεύθερη ανάπτυξη της γνώσης,απελευθερωτική παιδεία που να συμβάλει στις επιστήμες και την τεχνολογία για όφελος της κοινωνίας, την πρόοδο, την εξάλειψη της φτώχειας, της στέρησης των κοινωνικών αγαθών, για ένα μέλλον ειρήνης, αλληλεγγύης, συνεργατικότητας, χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση, διακρίσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους θα παλέψουμε αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί, να μην ψηφιστεί, να μην περάσει. Είναι πανκοινωνικό ζήτημα, αιτία πολέμου που μας αφορά όλους.

Θα αγωνιστούμε μαζί φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, κάτοικοι των γειτονιών μας να αποτρέψουμε με παλλαϊκό ξεσηκωμό αυτή την εξέλιξη.

 

Καλούμε στη συγκέντρωση ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων των εργατικών συνδικάτων τη Πέμπτη 25/1 στις 6 μμ στη θεοφάνει στη κεντρική αγορά.

 

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ! 

 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

16 Ιουνίου 2024
Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ένας 38χρονος Σλοβάκος, ο οποίος είχε βάλει φωτιά στο αισθητικό δάσος Μονολιθίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της
15 Ιουνίου 2024
Τα βλέμματα των κατοίκων της Φιλιππιάδας αλλά και των οδηγών που κινούνταν στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ιωαννίνων έκλεψαν το πρωί του Σαββάτου τα υπερπολυτελή ...
14 Ιουνίου 2024
Νέες τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης πολιτών από αγνώστους για δήθεν εξόφληση λογαριασμών τους από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου ή ...
14 Ιουνίου 2024
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, η οποία εορτάζεται την 14 Ιούνιου, ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει ...
14 Ιουνίου 2024
Μία σημαντική μελέτη που αφορά την επέκταση του οικισμού Μεσσοποτάμου έλαβε έγκριση από την επιτροπή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ...

Αθλητισμός

16 Ιουνίου 2024
Μια ακόμη σημαντική διάκριση πέτυχε η Χαρά Γέρου, αυτή τη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου Κ18 που διεξάγονται στη Πάτρα. Η αθλήτρια από την Πρέβεζα (η οποία δεν είναι ακόμη 15 χρόνων)
13 Ιουνίου 2024
Στην REGATTA BRINDISI-CORFU συμμετείχε ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας με το σκάφος COCOBILL II και κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία του ...
13 Ιουνίου 2024
Αγώνες 3 on 3 μπάσκετ για αγόρια και κορίτσια Δημοτικών Σχολείων διεξήχθησαν για πρώτη φορά στην Πρέβεζα. Όπως αναφέρει η Οργανωτική ...
11 Ιουνίου 2024
Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πρέβεζας-Λευκάδας έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ...
03 Ιουνίου 2024
Με 202 κορίτσια και 240 αγόρια από 52 χώρες έκλεισε η λίστα συμμετοχής των αθλητών που δηλώθηκαν για το Διεθνές Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα Τένις με ...

Πολιτισμός

14 Ιουνίου 2024
Το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης θα είναι ανάμεσα στα 17 θέατρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα «φιλοξενήσουν» την παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη, στα πλαίσια του προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία
14 Ιουνίου 2024
Το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και στιχουργού, Βασίλη ...
03 Ιουνίου 2024
13 ως 28 Ιουλίου 2024 - Zagoriwood - χρονιά 15η …και το ταξίδι συνεχίζεται. Για έναν ακόμα Ιούλιο το ZAGORIWOOD, το πρώτο κινηματογραφικό ...
31 Μαϊος 2024
Σε ρυθμούς jazz κινείται από χθες η Πρέβεζα, αφού ξεκίνησε το 22ο Preveza Jazz Festival το οποίο και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής. ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...