Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 19:08

Παγκόσμια Ημέρα Νερού (Του Βαγγέλη Νικολάου)

H 22η Μαρτίου καθιερώθηκε από την 47η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε το1992 ως παγκόσμια ημέρα νερού. Και μόνο αυτό ως γεγονός φανερώνει ότι το νερό είναι ο πολυτιμότερος φυσικός πόρος. Η ύπαρξη του νερού σημαίνει την ύπαρξη της ζωής . Η επάρκεια των υδατικών πόρων και η ποιοτική τους κατάσταση καθορίζει την ποιότητα ζωής .

Η μέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία κάθε χρόνο που περνάει και μάλλον θα είναι στο άμεσο μέλλον η σημαντικότερη μέρα του περιβάλλοντος.

Το νερό είναι ο πλέον απειλούμενος φυσικός πόρος .Απειλούνται τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του πλανήτη μας με άμεσες επιπτώσεις στην ζωή των ανθρώπων στην πανίδα και χλωρίδα της γης.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει σαν αποτέλεσμα την ετήσια υποχώρηση των παγετώνων κατά 30 εκατοστά . Εάν αυτό συνεχισθεί θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες . Ήδη πολλά είδη της πανίδας των αρκτικών περιοχών απειλούνται με εξαφάνιση γεγονός που πρέπει ο άνθρωπος ως το ανώτερο ον του πλανήτη να το αντιληφθεί για να αποτραπούν ακόμα χειρότερες επιπτώσεις.

Κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες νερού τίθενται σε αχρηστία λόγω της ρύπανσης από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί:

• Κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από χολέρα και δυσεντερία που προκαλούνται από το μολυσμένο νερό που χρησιμοποιούν για πόση.

• Το μολυσμένο πόσιμο νερό συμβάλλει στο θάνατο 15 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών κάθε χρόνο.

• Το μολυσμένο νερό επηρεάζει την υγεία 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και σχεδόν στο1/3 του πληθυσμού της γης είτε λόγω ανεπάρκειας είτε λόγω κακής ποιότητας νερού δεν διασφαλίζονται βασικές συνθήκες υγιεινής.

Η διαχείριση και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων αποτελεί σήμερα αιτία συγκρούσεων μεταξύ κρατών και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση νερού θα δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα .

Είναι γεγονός πως εάν οι αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν τον μισό πληθυσμό της γης απαιτήσουν τις ποσότητες νερού που καταναλώνουν οι αναπτυγμένες χώρες θα τεθεί μείζον πρόβλημα ανεπάρκειας .

Η χώρα μας αν και μικρή είναι προνομιακή σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους αλλά ταυτόχρονα σαν μεσογειακή χώρα βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση όπου οι κλιματικές αλλαγές και κυρίως τα φαινόμενα ξηρασίας, λειψυδρίας αλλά και αλλά ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες κ.α) είναι ήδη αισθητά και συχνά επαναλαμβανόμενα.

Στην χώρα μας πιστεύω ότι τα όποια προβλήματα ανεπάρκειας υδατικών πόρων αλλά και τα ποιοτικά προβλήματα τοπικού η περιφερειακού χαρακτήρα είναι αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης. Δεν τίθεται θέμα έλλειψης νομοθετικού πλαισίου αλλά θέμα μη εφαρμογής του .Ο νόμος 1739/87, η οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενσωμάτωση της στον νόμο 3199/2003 αλλά και το προεδρικό διάταγμα 51/2007 είναι υπεραρκετά εάν εφαρμοσθούν.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο δεν μπορεί ο καθένας να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται με ιδιοτελείς η εμπορικούς κανόνες.

Το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου είναι το πλουσιότερο της χώρας μας σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους και ειδικότερα τα υπόγεια αποθέματα νερού. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηρίστηκα του υπόγειου υδατικού δυναμικού της Ηπείρου όπως αυτά προκύπτουν από την επί 30 χρόνια συστηματική παρακολούθηση που διεξάγει το ΙΓΜΕ, της δίνουν ένα μεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτημα..

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας τα μέσα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα νερού3220 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που αντιστοιχούν στο15%των συνολικών της χώρας μας. Από αυτά τα 883 εκατομμύρια είναι νερά χαμηλής -μέσης μεταλλικότητας ικανά να υπερκαλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειας μας και όχι μόνο. Η εκμεταλευσιμοτητα φτάνει στο 25%.. Η διαθεσιμότητα νερού στην περιφέρεια μας είναι η μεγαλύτερη στην χώρα μας 7500 κυβικα μέτρα /άτομο /έτος.

Στην περιφέρεια μας υπάρχουν υπόγεια νερά και κατ επέκταση πηγαία άριστης ποιότητας που διασφαλίζουν πλήρως τις υδρευτικές ανάγκες αλλά και παρέχουν μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ιαματικών πηγών η ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση θα συμβάλει καθοριστικά στον ιαματικό τουρισμό και όχι μόνο.

Μεγάλο είναι το κοινωνικό οικονομικό και ενεργειακό ενδιαφέρον των θερμών νερών στις Συκιές Άρτας και στα Καβάσιλα της Κόνιτσας όπου η εκμετάλλευση των αντιστοιχών γεωθερμικών πεδίων θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Οι μεγάλες πήγες , οι λίμνες , οι καταρράκτες και τα στενά φαράγγια που σχηματίζουν τα ποτάμια μας αποτελούν μοναδικά μνημεία της φύσης και γεώτοπους μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας η ανάδειξη και η προστασία των οποίων θα πρέπει να είναι στόχος και μέλημα μας.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν δεδομένο γιατί το νερό είναι ο πλέον μεταβαλλόμενος φυσικός πόρος και επηρεάζεται άμεσα τόσο από τις κλιματολογικές συνθήκες (βροχόπτωση) όσο και από τις πιέσεις που σε ετήσια βάση υφίστανται τα αποθέματα νερού.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τα φαινόμενα ρύπανσης είναι εμφανή σε υπόγειους υδροφόρους και σε αρκετές πηγές και γεωτρήσεις. Η νιτρορυπανση των υπόγειων υδροφόρων της χερσονήσου της Πρέβεζας είναι σε ανησυχητικά επίπεδα και τα φαινόμενα υφαλμυρυνσης είναι αισθητά σε πολλές παράκτιες περιοχές .

Πολλές καρτεσιανές γεωτρήσεις στο πεδινό τμήμα Άρτας –Πρέβεζας ρέουν επί σειρά ετών χωρίς καμιά εκμετάλλευση. Η επαναπληρωση των αρτεσιανών υδροφόρων είναι μακροχρόνια διαδικασία.

Πολλές πήγες που βρίσκονται κατάντη οικισμών η άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων είναι ακατάλληλες για πόση.

Η ποιοτική υποβάθμιση της λίμνης των Ιωαννίνων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο ίδιο της το οικοσύστημα όσο και στο υδροσυστημα Τάφρος Λαψιστας -Καλαμάς .

Αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα από την ρύπανση τόσο στον Λούρο όσο και στα νερά των άλλων ποταμών.

Η άξια του νερού σήμερα πλησιάζει την τιμή του πετρελαίου. Ο συσχετισμός αυτός καταδεικνύει ότι το νερό αποτελεί τον πλούτο της χώρας μας και ειδικότερα της Περιφέρειας μας. Οφείλουμε να δώσουμε στα παιδία μας το υδατικό δυναμικό που παραλάβαμε από τους προγονούς μας .Η Παιδεία σήμερα πρέπει να έχει και την περιβαλλοντική διάσταση γιατί η Περιβαλλοντική παιδεία είναι σίγουρα η καλύτερη πρόληψη για να έχουμε επάρκεια νερού αλλά και καλή ποιότητα.

Φέτος περισσότερο από πέρυσι. Σήμερα περισσότερο από χθες,

Η ορθολογική διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναμικού θα πρέπει να αποτελέσουν κυρίαρχο μέλημα της πολιτείας αλλά και του καθενός μας.

Δρ. Ευάγ. Νικολάου

Γεωλόγος Μηχ/κος

Δ/ντής Περιφ. Μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ

Διαβάστηκε 2319 φορές
  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

22 Οκτωβρίου 2020
Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00.30 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί στις περιοχές επιδημιολογικής επιτήρησης «3» και «4» και υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού ανακοίνωσε στην δημόσια παρέμβασή του ο
22 Οκτωβρίου 2020
Χθες (21-10-2020) το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Πάργας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε 93χρονο πεζό ημεδαπό. ...
22 Οκτωβρίου 2020
Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε στα ...
22 Οκτωβρίου 2020
Μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος είναι από σήμερα στη διάθεση των πολιτών που ζουν και ...
22 Οκτωβρίου 2020
Την έγκριση της αίτησης του δήμου Ζηρού για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών υποδομών και χώρων ...

Πολιτική

22 Οκτωβρίου 2020
Σαφή θέση υπέρ της άμεσης επιβολής lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης από την εξέλιξη της πανδημίας, πήρε με δηλώσεις του, ο επικεφαλής της
22 Οκτωβρίου 2020
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης: “H πανδημία του κορωνοϊού εξελίσσεται με επιθετικούς ρυθμούς σε όλο ...
22 Οκτωβρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση: “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΗ:   1ον: της ...
21 Οκτωβρίου 2020
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κόσμος της χώρας και ειδικότερα στον Νομό της Πρέβεζας, τα οποία επιβαρύνονται τόσο από τις ...
21 Οκτωβρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΤΕ Πρέβεζας του ΚΚΕ: “Το πρόσφατο συμβάν συρροής κρουσμάτων COVID 19 σε εργαζόμενους και ασθενείς του ...

Αθλητισμός

22 Οκτωβρίου 2020
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ομόνοια στην άδεια Τούμπα, με τις δύο ομάδες να έχουν… προηγούμενα από το 1976-77, στον 1ο γύρο του Πρωταθλητριών, εποχή της πρώτης μεγάλης ομάδας του «δικεφάλου του Βορρά»,
22 Οκτωβρίου 2020
Γράφει ο Νίκος Καπίρης Στην Οστράβα, Καρολίνα Μούχοβα και Ελίζ Μέρτενς απέχουν ένα βήμα από τα προημιτελικά και θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά ...
21 Οκτωβρίου 2020
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Α ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)   ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ...
21 Οκτωβρίου 2020
Ολυμπιακός και Μαρσέιγ απόψε. Αλλες δύο φορές… τα είπαν, το μακρινό ’94 αλλά και το ’11. Συνολικά ο Ολυμπιακός έχει 8-2-14 ενάντια σε γαλλικές ...
21 Οκτωβρίου 2020
Tο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις στην ΠΑΤΡΑ με τη συμμετοχή αθλητών από όλη την ΕΛΛΑΔΑ, όπου η ΓΕ Πρέβεζας ...

Πολιτισμός

22 Οκτωβρίου 2020
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 10.30 π.μ. Λαογραφική Συλλογή «Γιώργος Γιάννος» Μια λαογραφική συλλογή αντικειμένων δεν μιλάει μόνο για χαμένες παραδόσεις της αγροτικής υπαίθρου. Αντίθετα, στο
19 Οκτωβρίου 2020
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή, 23.10.2020, ώρα 19:00μμ. θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης ...
16 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακό φεστιβάλ με τη συμμετοχή χορωδιών από όλο τον κόσμο διοργανώνει η Χορωδία Αρμονία Πρέβεζας στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Σε σχετικό ...
14 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακό φεστιβάλ με τη συμμετοχή χορωδιών από όλο τον κόσμο διοργανώνει η Χορωδία Αρμονία Πρέβεζας στις 17 και 18 Οκτωβρίου Σε σχετικό ...
13 Οκτωβρίου 2020
Γράφει ο Σπύρος Σκλαβενίτης  Προϊστάμενος ΓΑΚ Πρέβεζας Διδάκτορας Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Τον Ιούνιο του 1926 ο ...