title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 15:58

Με 58 θέματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας:

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποβάθμιση και την ενδεχόμενη μείωση του προσωπικού της Στρατιωτικής Μονάδας Μ.Υ. FOB Aktion.

2. Αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας.

3. Ορισμός νέου προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.

4. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ Α.Ε.

5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου.

6. Τροποποίηση της αρ. 326/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής λόγω συνταξιοδότησης.

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

8. Έγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας». 

9. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Λούρου του Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ .

11. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 49.999,91 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 21.750,00 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση».

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» .

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός -Μειωτικός) του έργου : «Σ017 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Πρέβεζας».

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου ».

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τροποποίησης Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ».

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

18. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

19. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ016 Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ Πρέβεζας».

20. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αθλητικής Εγκατάστασης BEACH VOLLEY στον Σύλλογο «ΕΡΜΗΣ».

21. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα ενός ( 41 ατόμων/ Εργατών καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

22. Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ πρόσληψης δύο (2)θέσεων ΤΕΒρεφονηπιοκόμων και μιας (1)θέσεως ΔΕ- Διοικητικής Υποστήριξης του τμήματος παιδικών σταθμών αποκλειστικά στις δομές των παιδικών σταθμών που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ <ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ /ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

24. Σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023, Δήμου Πρέβεζας.

25. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

26. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

27. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

28. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη δράση "Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET'S DO IT GRECCE” και έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας.

29. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου και έγκριση πραγματοποίησης του εορτασμού .

30. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την Τέλεση του μνημοσύνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών της Κρυοπηγής και έγκριση αυτού .

31. Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προμήθειας ειδών διατροφής στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2019.

32. Έγκριση 3ης /2019 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών - επανεγγραφών - μεταγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

33. Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Χώρου Μεταφόρτωσης της Ανακύκλωσης και ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης.

34. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Τριάδας Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

35. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

36. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» Τμήμα Α.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Πραγματοποίηση Μουσικής παράστασης “ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”».

38. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων Γυναικών και Κομιτάτο Πρέβεζας».

39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων στη ΔΕ Λούρου και ΔΕ Ζαλόγγου».

40. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Μουσική εκδήλωση με Κλόουν ξυλοπόδαρους και χορευτές για το Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ του Δήμου Πρέβεζας.

41. Έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσίας: «ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.

42. Έγκριση 9ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

43. Έγκριση 11ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .

44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 28.02.2019 – 19.03.2019 .

45. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Φεβρουαρίου 2019, ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/2/2019-15/3/2019.

46. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

47. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

48. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο:  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Α)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Β)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Γ)».

49. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2019-2020».

50. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

51. Επιστροφή δωρηθέντος οχήματος στο Δήμο Αθηναίων.

52. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης.

53. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Περιοδικής Έκθεσης:«Μεσόγειος - Ταξίδια και αναμνήσεις του Ιταλού Εικαστικού Beppe Labianca» , σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την έγκριση πραγματοποίησης αυτής.

54. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα χορού στο Δήμο Πρέβεζας και σε όλες τις ΔΕ και έγκριση αυτής.

55. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

56. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας , εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

57. Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΩΝ για την πρόσληψη με Σ.Μ.Ε. ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρου και ΠΕ Ψυχολόγου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος:«ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, της Ε.Ε.Τ. Α.Α . Α.Ε. » και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών και σύνταξης των πινάκων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 ΦΕΚ 138 τΑ΄.

58. Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη με Σ.Μ.Ε. ΠΕ Ιατρού Παθολόγου για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » και κωδικό ΟΠΣ 5002328 και συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης των δικαιολογητικών και σύνταξης των πινάκων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005,ΦΕΚ 138τΑ΄.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

25 Ιουνίου 2019
Με ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας συναντήθηκε χθες ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο Νομο Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκης, ο οποίος πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στην αστυνομια, στο λιμενικό και στην
25 Ιουνίου 2019
Μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου της, η τοπική επιτροπή Πρέβεζας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκίνησε το πρόγραμμα περιοδειών για τη παρουσίαση των θέσεών της και ...
25 Ιουνίου 2019
Ο αγώνας δρόμου για μια πιο κοντινή συνάντηση με τους περισσότερους συντοπίτες στο «μίνι» προεκλογικό 20ήμερο …ξεκίνησε! Κρατώ το βλέμμα και την ...
25 Ιουνίου 2019
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 27/6/19 και ώρα 21:00  στην Πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί η ...
25 Ιουνίου 2019
Συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε περιοχές του Νομού, συζητώντας με τους πολίτες για όλα όσα τους προβληματίζουν, αλλά και παρουσιάζοντας τους ...

Αθλητισμός

25 Ιουνίου 2019
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 8η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ 3οn3 στα γήπεδα μπάσκετ "ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ" του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας και στο Κλειστό
24 Ιουνίου 2019
Ο Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας ανακοινώνει με χαρά τη μεταγραφή του αθλητή Κώστα Κάρτσακλα από το σωματείο του ΑΓΟ Θεσπρωτικού. Ο έμπειρος small ...
22 Ιουνίου 2019
Σε ακόμη μία σπουδαία διοργάνωση με ομάδες από όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν τα τμήματα της ακαδημίας ποδοσφαίρου Athlopolis Πρέβεζας. Δείτε ...
22 Ιουνίου 2019
Μετά την αποχώρηση του Θεσπρωτικού από το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ της σεζόν 2019-2020, η Ένωση έστειλε κλήση ενδιαφέροντος με έγγραφό της ...
22 Ιουνίου 2019
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του φετινού 3on3 basketball tournament, που αποτελεί πλέον θεσμό για ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα και η εικόνα που ...

Πολιτισμός

25 Ιουνίου 2019
Τhe Jive Aces Παρασκευή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας στις 10μμ Το Preveza Jazz Festival με υπερηφάνεια ανακοινώνει πως εξασφάλισε την εμφάνιση της Νο 1 μπάντας swing του
25 Ιουνίου 2019
Πλούσιο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις θα είναι και το “Πολιτιστικό καλοκαίρι 2019” του Δήμου Ζηρού, το οποίο έχει ήδη ανοίξει την αυλαία του. Το 3ο ...
24 Ιουνίου 2019
Μια μουσική βόλτα πραγματοποιεί η Μαρία Λούκα με το Γιώργο Ζαχαριουδάκη αυτό τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από την Κρήτη, με βαλίτσες ...
24 Ιουνίου 2019
Μια αξέχαστη βραδιά έζησε το κοινό της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής το βράδυ του Σαββάτου στο Αρχαίο Ωδείο της Νικόπολης κατά τη διάρκεια της ...

Στήλες

25 Ιουνίου 2012
Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ, στις 25 Ιουνίου 1912.   1821: Ο Ιωάννης Κωλέττης
24 Ιουνίου 2012
Σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει στις 24 Ιουνίου 1993 τα κρούσματα ρατσιστικής βίας που εκδηλώνονται στη Γερμανία.   1314: ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
20 Ιουνίου 2012
Η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο δίνει τον πρώτο αγώνα της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 21 Ιουνίου 1994. Αντιμετωπίζει την Αργεντινή στη ...
20 Ιουνίου 2012
Στις 20 Ιουνίου 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά, ένα μικρό νησί στα βορειοδυτικά της Χίου. Είχε σπουδαία θαλασσινή παράδοση και ήταν η τρίτη ...