title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 14:52

Με 33 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αναγκαστική εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής με αριθμ. 46/29-7-2015 .

2. Επικαιροποίηση της αριθμ. 54/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΥΩΞΧ-ΟΥΧ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του.

3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πρέβεζας.

4. Έγκριση Σχεδίου Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών Εξαιτίας Πλημμυρών» Δήμου Πρέβεζας.

5. Εκμίσθωση ελαιοστασίου δημοτικής περιουσίας στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας. 

6. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης Δημοτικής Έκτασης Κοινότητας Καναλίου , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

7. Εκμίσθωση ελαιοστασίου δημοτικής περιουσίας στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

8. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

9. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

10. Υποβολή πλήρωση θέσεως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Κοινότητας.

11. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328, από 1/2/2020 έως 31/1/2021.

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.

13. Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης διάρκειας χρηματοδότησης της ενταγμένης Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 - 2020 και αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με σκοπό την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

15. Ορισμός Ακτών του Δήμου Πρέβεζας για Βράβευση στο Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών, για το 2020.

16. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020.

17. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2020.

18. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2020.

19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:@«Απολογισμός των τουριστικών δράσεων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.

20. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και εγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ. Σ

21. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2020.

22. Χορήγηση άδειας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

23. Τροποποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 405/2019 περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

24. Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 328/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:«Συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην διαδικασία ωρίμανσης έργων μέσω του μηχανισμού ELENA (Eυρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα ) που πρωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου».

25. Εξέταση αίτησης για έγκριση νέας θέσης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο στην θέση «ΦΛΩΡΟΣ» της Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

26. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το έτος 2020.

27. Εξέταση Δωρεάν παραχώρησης ή διάθεσης της χρήσης του α΄ορόφου της ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ » στο Σωματείο Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Ν. Πρέβεζας με διακριτικό τίτλο - «Υπο-κριση -Α».

28. Έγκριση πρακτικού - 1ης /2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μετεγγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2019-2020.

29. Έγκριση του πρωτοκόλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.

30. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

31. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

32. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

33. Έγκριση διάθεσης των ψηφιοποιημένων τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά στην υπηρεσία ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & ορισμού υπευθύνων έκδοσης περιοδικού και εκδόσεων Δήμου Πρέβεζας».

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

21 Φεβρουαρίου 2020
Επανειλημμένως ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας Γιώργος Νίτσας, έχει καταγγείλει στις συνεδριάσεις πως θα πρέπει να βρει η δημοτική αρχή χώρο για να
18 Φεβρουαρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΜΕ Πρέβεζας: “Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Φλεβάρη, η απεργιακή κινητοποίηση των σωματείων που ...
18 Φεβρουαρίου 2020
Ένα σχέδιο σταδιακής αναβάθμισης του ΕΣΥ με ορθολογικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια και ανάπτυξης ενός προοδευτικού μετώπου υπεράσπισης της ...
18 Φεβρουαρίου 2020
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν στους εκπροσώπους του Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης ο Ανδρέας Ξανθός, πρώην Υπουργός ...

Αθλητισμός

22 Φεβρουαρίου 2020
Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ. Οι «αετοί» ηττήθηκαν με 1-0 από την Μπασάκσεχιρ, πρώτη αποτυχία επί ημερών Σεργκέν Γιαλτσίν στον πάγκο και στο -8 από την
21 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα δοκιμάζεται την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3 μ.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Παραμυθιάς , όπου αντιμετωπίζει το Σούλι Παραμυθιάς, ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-23ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 22/02/20 ...
20 Φεβρουαρίου 2020
Μεγάλη στιγμή για το τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού αποτέλεσε η κατάκτηση του τίτλου του League Cup, στους “διπλούς” τελικούς με αντίπαλο τον ...
20 Φεβρουαρίου 2020
“Ειδικό ενδιαφέρον” είχαν ορισμένοι εκ των παριστάμενων στις εξέδρες του “Αθανασία Τσουμελέκα”, για τη διπλή αναμέτρηση των μικτών ενωσιακών ομάδων ...

Πολιτισμός

23 Φεβρουαρίου 2020
Ένα καλό “ζέσταμα” έκαναν το απόγευμα του Σαββάτου οι φίλοι του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας, ακριβώς μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 29 Φεβρουαρίου.
19 Φεβρουαρίου 2020
Η οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Στην τελική ευθεία μπαίνουμε για την κορύφωση των ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά τον «Ύμνο στην Ήπειρο» είχαν οι προσκεκλημένοι σε εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 ...
19 Φεβρουαρίου 2020
Ο Δήμος Πάργας σε συνεργασία με τοπικά σωματεία και συλλόγους, διοργανώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του και καλεί όλους τους πολίτες να ...
18 Φεβρουαρίου 2020
Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα στα Ιωάννινα θα συμμετέχει αντιπροσωπεία δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πρέβεζας, που έχει να κάνει με το ...

Στήλες

22 Φεβρουαρίου 2013
Στις 22 Φεβρουαρίου 1940 ενθρονίζεται στο Θιβέτ ο νέος πεντάχρονος Δαλάι Λάμα. 1821- Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την
21 Φεβρουαρίου 2013
Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 οι Τούρκοι υπερασπιστές των Ιωαννίνων παραδίνονται στον ελληνικό στρατό, ο οποίος μπαίνει θριαμβευτής στην πόλη. Μεγάλη ...
20 Φεβρουαρίου 2013
Στη διάρκεια της λαμπρής και πλούσιας σε επιτυχίες θεατρική σταδιοδρομία του, ο Βασίλης Λογοθετίδης, έπαιξε σε περισσότερα από 200 ξένα θεατρικά έργα ...
19 Φεβρουαρίου 2013
Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ...
18 Φεβρουαρίου 2017
Στις 18 Φεβρουαρίου 1952 γίνεται η επίσημη εισδοχή Ελλάδας και Τουρκίας, ως 13ο και 14ο μέλη στο ΝΑΤΟ. 1229 - ΣΤ' ...