Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 13:34

Αναβολή πήρε η συζήτηση για το μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη Μυρσίνη Πρέβεζας

Το θέμα “Εξέταση αίτησης παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 160 KW, στον οικισμό Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας” ήρθε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, παρ' όλα αυτά λόγω του περασμένου της ώρας και στις δύο συνεδριάσεις (η μία συνέχεια της άλλης) δεν πάρθηκε απόφαση.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνεδρίασης της Δευτέρας, ο επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Ανατροπή” και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βαγγέλης Ροπόκης πρότεινε την αναβολή επειδή όπως χαρακτηριστικά είπε “... θα μιλάμε για ένα δίωρο για το θέμα αυτό”.

Το αξιοπερίεργο πάντως είναι πως για το θέμα αυτό δεν ήρθε καμία εισήγηση στους δημοτικούς συμβούλους από υπηρεσία του Δήμου.

Το atpreveza.gr είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό σε ρεπορτάζ του στις 12 Δεκεμβρίου (δείτε ΕΔΩ).

Το έργο αφορά Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 160 KW, όπου θα εκμεταλλεύεται την αρδευτική παροχή της πηγής Τζαραγόρα, μέσω της οποίας αρδεύεται ο οικισμός Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα είναι ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Φιλιππιάδα.

Στις 02/04/2020 υπήρξε η θετική απόφαση γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρσίνης, για την κατασκευή του έργου.

Στις 14/8/2020 και στις 16/11/2020 έδωσε τις σχετικές εγκρίσεις η Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), στις 5/8/2020 έδωσε κατ' αρχήν έγκριση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και στις 29/5/2020 θετική γνωμοδότηση η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Στις 3/6/2020 έδωσε θετική γνωμοδότηση η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και έδωσε τη θετική της γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και η μοναδική σύμβουλος της Επιτροπής που καταψήφισε ήταν η κα Ζέκα-Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

 

Στη σχετική της εισήγηση η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας μεταξύ άλλων, αναφέρει:

 

Ο χώρος του ΜΥΗΕ βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη έκταση έχει δασικό και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα.

Το έργο θα αξιοποιεί τη διαθέσιμη παροχή νερού από την πηγή "Τζαραγόρα", χωρίς τη χρήση εγκατάστασης αποταμίευσης, και θα εκμεταλλεύεται υψομετρική υδατόπτωση 80 m, με προβλεπόμενο βαθμό ενεργειακής εκμετάλλευσης 85,11%. Βασικές υποδομές του υπό μελέτη έργου είναι η κατασκευή υδροληψίας από υφιστάμενη δημοτική αρδευτική εγκατάσταση, σε υψόμετρο +174 m, η εγκατάσταση υπόγειου αγωγού προσαγωγής από πολυαιθυλένιο, διατομής Ø 450 και μήκους 490 m, η τοποθέτηση κτιρίου τύπου container, διαστάσεων 8 m x 3 m, για στέγαση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, σε υψόμετρο +94 m, και η δημιουργία δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, μήκους 500 m περίπου.

Επειδή το υπό μελέτη έργο θα εγκατασταθεί σε υπάρχον δημοτικό αρδευτικό σύστημα, αρμόδιος για την συνεχή αποδέσμευση οικολογικής παροχής νερού στο υφιστάμενο υδατόρεμα είναι ο Δήμος Πρέβεζας. Το νερό θα εισέρχεται στον αγωγό προσαγωγής από το σημείο υδροληψίας, θα κατευθύνεται στον υδροστρόβιλο και τελικά θα διοχετεύεται, χωρίς απώλειες, στην αρδευτική δεξαμενή που υφίσταται κατάντη του σταθμού. Βάσει της υποβληθείσας μελέτης θεωρούμε ότι, ο παραγόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία του έργου είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός ρυπαντής και πρέπει να μειωθεί με τη χρήση κατάλληλων ηχομονωτικών υλικών κατά τη φάση της κατασκευής του. Επίσης, η φθορά της δασικής βλάστησης και οι επεμβάσεις στο τοπίο πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία ενώ η ζώνη κατάληψης από τον αγωγό προσαγωγής πρέπει να αποκατασταθεί.

Κατά την άποψή μας, η σχετική μελέτη αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο τις όποιες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου ενώ δεν αναμένονται άλλες ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όπως θα εγκριθούν τελικά με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, σημειώνεται ότι, έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της εν λόγω μελέτης. Καταλήγοντας, η υπηρεσία μας δεν φέρει αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού έργου, μέγιστης ισχύος 160 KWp, με αξιοποίηση της αρδευτικής παροχής νερού από την πηγή "Τζαραγόρα", στο ύψωμα "Λημέρι" της Κοινότητας Μυρσίνης, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, και υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "..........", και εισηγείται θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων”.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η παράταξη του κου Ροπόκη, οδηγείται σε ενστάσεις, καθώς πιστεύει ότι η διαχείριση του νερού τόσο στην πηγή της “Τζαραγόρας”, όσο και σε αυτή των “Εκκλησιών” και της "Γκούρας" στη Δ.Ε. Λούρου, θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο και κυρίως να χρησιμοποιηθεί με την πόσιμη ιδιότητά του το νερό της περιοχής και να συνδεθεί η διαχείριση με ένα μεγάλο έργο ύδρευσης. Παράλληλα ο επικεφαλής της συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης υποστηρίζει πως τέτοιου είδους έργα μπορούν να γίνονται από τη ΔΕΥΑΠ, η οποία θα επεκταθεί χωρικά και στη Δ.Ε. Ζαλόγγου.

Το atpreveza.gr επικοινώνησε με υπηρεσιακούς φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι και μας εξήγησαν ότι ο δημόσιος φορέας (ΤΟΕΒ, ΔΕΥΑ ή Δήμος) είναι ο διαχειριστής αυτού που ονομάζουμε δημόσιο αγαθό, δηλαδή του νερού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ώστε να μην διαταράσσονται τα οικοσυστήματα της περιοχής (έχουν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αστοχίες) και είθισται σε αυτά τα έργα να υπάρχουν τα λεγόμενα royalties (ανταποδοτικά οφέλη) προς τον Δήμο. Στην προκειμένη περίπτωση αρμόδιος για την συνεχή αποδέσμευση της οικολογικής παροχής νερού στο υφιστάμενο υδατόρεμα είναι ο Δήμος Πρέβεζας και αργότερα η ΔΕΥΑΠ (μόλις ολοκληρωθεί η χωρική επέκταση).

Αναμένεται λοιπόν με ενδιαφέρον η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

08 Μαϊος 2021
Την παραίτησή του υπέβαλε στο σώμα του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου ο Πρόεδρος Σταύρος Παργανάς μετά τα όσα συνέβησαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και τους χαρακτηρισμούς... καφενείου ανάμεσα
05 Μαϊος 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΕ Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αγώνα για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο , ...
01 Μαϊος 2021
Μέλη της δημοτικής κίνησης Πρέβεζας “Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας”, που εκπροσωπείται και στο δημοτικό συμβούλιο ...
01 Μαϊος 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΤΕ ΚΚΕ Πρέβεζας: "Σε μια συγκινητική εκδήλωση εξελίχτηκε η σημερινή εκδήλωση και κατάθεση στεφάνων της Τ.Ε. ...
29 Απριλίου 2021
Η συνάντηση που είχε την Μ. Τετάρτη στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή και ...

Αθλητισμός

08 Μαϊος 2021
Κρίσιμο ματς για τον τίτλο της Πριμέρα Ντιβιζιόν το Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο, στο «άντρο» που δεν έχει κερδίσει ποτέ ο Σιμεόνε. Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη novibet αναληψη ποσες μερες
08 Μαϊος 2021
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (έναρξη στις 5μ.μ.) στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας “Αθανασία Τσουμελέκα” τον Τηλυκράτη Λευκάδας, ...
07 Μαϊος 2021
Υψηλό εμπόδιο στην κούρσα της Λιλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το εκτός με την «μισητή» αντίπαλο Λανς. Με νέο τεχνικό η Άουγκσμπουργκ (vs ...
07 Μαϊος 2021
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (έναρξη στις 5μ.μ.) στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας “Αθανασία Τσουμελέκα” τον Τηλυκράτη Λευκάδας, ...
05 Μαϊος 2021
Σε κακή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η στήλη, αφού ούτε χθες επιβεβαιώθηκε κάποια από τις προβλέψεις. Το combo στο ματς της Εφές με τη ...

Πολιτισμός

28 Απριλίου 2021
Γυρίσματα στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο παραγωγής ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) με τίτλο “Μνήμη με ουρά” του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ, η οποία πραγματεύεται το
28 Απριλίου 2021
Το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο "Φανέρωσέ μου την ψυχή σου" παρουσιάζει ο Πρεβεζάνος τραγουδοποιός Ντίνος Γιαννακός με βίντεο που ανάρτησε στο ...
19 Απριλίου 2021
Η Επιτροπή «Πρέβεζα 2021», η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, ο Σύλλογος «Περί Bιβλίου» και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Πρέβεζας, Λευκάδας, ...
14 Απριλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ομάδα “Ορίζοντες”: “Η ομάδα «Ορίζοντες», είναι μία ομάδα από πολίτες της Πρέβεζας, που ασχολούνται με τη ...
14 Απριλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821 - 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, συνεπής στους αρχικούς της στόχους, δηλαδή να υπενθυμίσει τη στενή σχέση της Ελλάδας του ...

Στήλες

08 Μαϊος 2012
Στις 8 Μαϊου 1821 γίνεται η Μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.    
07 Μαϊος 2012
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, εκλέγεται για πρώτη φορά Πρόεδρος της Ρωσίας στις 7 Μαϊου 2000. Θα παραμείνει το μεγάλο «αφεντικό» του ρωσικού κράτους μέχρι και ...
05 Μαϊος 2012
Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο θρυλικός «Νουρέγιεφ» των ελληνικών γηπέδων και του Ηρακλή, θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών στις 6 ...
04 Μαϊος 2012
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις κάνει ο ελληνικός Τύπος στις 5 Μαΐου 1995, σχετικά με τα παιδιά που φιλοξενούνταν στο βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» της ...
04 Μαϊος 2012
Στις 4 Μαΐου1949, σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο ...