Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 11:15

Τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο 2022 - Όλοι οι ΚΑΔ

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο. 

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.
Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):
-  Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ
-  Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

-  Τέχνες του θεάματος και θέατρα
-  Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων
-  Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων
-  Παιδότοποι. 

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):

-  Εστίαση
-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
-  Ξενοδοχεία
-  Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων
-  Κινηματογράφοι
-  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
-  Γυμναστήρια
-  Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες
-  Σχολές χορού
-  Φυσική ευεξία
-  Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα
-  Καζίνο.
- Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
-  Οργάνωση εκδηλώσεων
-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
-  Σχολές χορού
-  Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.
Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

 - Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή 

-  Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
-  Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. 
- Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από 1/1/2022 σε ποσοστό 100% 

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021. 

ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56101103    Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική
56101106    Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
56300000    Δραστηριότητες παροχής ποτών
56301000    Υπηρεσίες παροχής ποτών
56301001    Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
56301004    Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
56301009    Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56301010    Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
56301011    Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
56301012    Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
56301013    Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
90011001    Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας
90011002    Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων
90011004    Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης
90011007    Υπηρεσίες τραγουδιστή
90011008    Υπηρεσίες χορευτή
90011012    Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας
90011013    Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος
90011014    Υπηρεσίες χορωδίας
90021904    Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.)
90021910    Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90031104    Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90031107    Υπηρεσίες μουσουργού
90031117    Υπηρεσίες χορογράφου
90031118    Υπηρεσίες χορωδού
90041009    Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
90041011    Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90041012    Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
93291903    Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
93291904    Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
93292101    Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021. 

ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56101906    Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου
77291101    Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων
77291300    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων
90010000    Τέχνες του θεάματος
90011000    Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος
90011003    Υπηρεσίες ηθοποιού
90011005    Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου
90011006    Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή
90011009    Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος
90011010    Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου
90011011    Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου
90011015    Υπηρεσίες μπαλέτου
90011016    Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας
90020000    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90021000    Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών
90021100    Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021101    Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά
90021105    Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου
90021106    Υπηρεσίες σκηνοθέτη
90021107    Υπηρεσίες θεατρώνη
90021108    Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021200    Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021201    Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων
90021900    Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
90021905    Υπηρεσίες ηχοληψίας
90021906    Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου
90021907    Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή
90021908    Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής
90021909    Υπηρεσίες σκηνογράφου
90040000    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
90041000    Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων
90041008    Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους
90041010    Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
93290000    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
93291000    Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
93291103    Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291900    Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
93291901    Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291902    Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291905    Υπηρεσίες παιδότοπου
93291906    Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.)
93291909    Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής
93292000    Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
93292100    Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως»
93292102    Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)
93292103    Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
93292104    Υπηρεσίες θεάματος ροντέο
93292200    Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη
93292900    Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

 ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5510    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55901300    Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55901900    Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
5610     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621    Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5629     Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56301002    Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56301003    Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
56301005    Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια
56301006    Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια
56301007    Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
56301008    Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)
56301014    Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
59131102    Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
5914    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61901007    Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
77291203    Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις
77391903    Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
7911    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990    Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8230    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8551    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552    Πολιτιστική εκπαίδευση
86901302    Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
9104    Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92001101    Υπηρεσίες καζίνο
9311    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313    Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93291106    Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
94991600    Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
9604     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

18 Ιανουαρίου 2022
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, δεύτερη ημέρα του τριήμερου οδοιπορικού που ξεκίνησε από τη ν. Οθωνοί και τη Μολυβδοσκέπαστη, βρέθηκε στα Ιωάννινα, το
18 Ιανουαρίου 2022
Την παρακάτω Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης: Στις ...
17 Ιανουαρίου 2022
Αναφορά στην Υπουργό Παιδείας με θέμα την άμεση κάλυψη των λειτουργικών κενών στα Τμήματα Ένταξης, που παρατηρούνται από την αρχή της τρέχουσας ...
17 Ιανουαρίου 2022
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής της παράταξης “Νέα Δύναμη” στο δημοτικό συμβούλιο Πάργας Φώτης Νάκιας: “Ο Δήμος ως φορέας πολιτικής ...
17 Ιανουαρίου 2022
Η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας το απόγευμα της Κυριακής, ανέδειξε με εκλογική διαδικασία τα νέα μέλη της οικονομικής επιτροπής ...

Αθλητισμός

18 Ιανουαρίου 2022
Την 3η θέση της Πρέμιερ Λιγκ καταλαμβάνει η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, η οποία οφείλει να ανακάμψει. Στο Κόπα Άφρικα, η Γκάνα παίζει τα… ρέστα της, κόντρα στις ανίσχυρες Κομόρες. Αξίζει να
17 Ιανουαρίου 2022
Στηρίζουμε το φαβορί στην Ιταλία, ενώ έχει και μπάσκετ το μενού, με το συγκρότημα του κόουτς Ιτούδη να παρουσιάζει περισσότερη ετοιμότητα. ...
16 Ιανουαρίου 2022
Το απόλυτο ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, είναι αυτό που τραβάει σαν μαγνήτης στη σημερινή ημέρα και κεντρίζει το στοιχηματικό ...
15 Ιανουαρίου 2022
Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Βόλου στην Τρίπολη και το ντέρμπι ...
14 Ιανουαρίου 2022
Γεμάτο κουπόνι απόψε, με την προσοχή μας να επικεντρώνεται στη Γερμανία και στο Κόπα Άφρικα Τζιροι στοιχηματος: Οι αλλαγές στις αποδόσεις 122. ...

Πολιτισμός

30 Δεκεμβρίου 2021
(Στείλτε κι εσείς τη δική σας φωτογραφία στο info@atpreveza.gr με την ένδειξη "ΦΩΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ" και δείτε τη δημοσιευμένη στη στήλη του atpreveza.gr «Η φωτογραφία της εβδομάδας»).  
28 Δεκεμβρίου 2021
Το Δ.Σ της Φιλαρμονικής Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΑΣ», επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες σε δωρητές που είτε με οικονομικές δωρεές , είτε με προσφορά ...
16 Δεκεμβρίου 2021
Οι εργαζόμενοι του Ε' Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Πρέβεζας και οι “μικροί καλλιτέχνες” του Σταθμού έβαλαν όλη τη φαντασία, το μεράκι και τον κόπο ...
14 Δεκεμβρίου 2021
O Δήμος Πάργας διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμώντας τα διαχρονικά μηνύματα της και ...
06 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω απάντηση στην Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή, με θέμα: «Αξιοποίηση και προβολή του Κοκκινοπηλού της Πρέβεζας» έδωσε το Υπουργείο ...

Στήλες

16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. 395 - Πεθαίνει στο Μεδιόλανο ο
14 Ιανουαρίου 2014
1958 - Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1 για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Είναι η ...
13 Ιανουαρίου 2014
1822: Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1908: Συλλαλητήριο ...
12 Ιανουαρίου 2013
Στις 12 Ιανουαρίου 1996 ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, ...
10 Ιανουαρίου 2013
Στις 11 Ιανουαρίου 1828 ο Ι. Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αίγινα.   1879 - Αρχίζει ο πόλεμος ...