Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 09:35

Στη θέση “Καλαμίτσι Πρέβεζας” στον Μύτικα θα... βγει το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει το Κροτόνε με την Πρέβεζα

Έχουμε αναφερθεί (δείτε ΕΔΩ) με πληθώρα ρεπορτάζ μας στο atpreveza.gr στο υποθαλάσσιο σύστημα καλωδίων που θα ενώνει την Πρέβεζα με το Κροτόνε της νότιας Ιταλίας και θα συμπληρωθεί με ένα επίγειο σύστημα οπτικών ινών, που θα συνδέουν το σύστημα με τις πόλεις Μιλάνο, Ρώμη, Μπάρι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στις 10 Αυγούστου το “πράσινο φως” εγκρίνοντας την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα με αντάλλαγμα, προς την εταιρία «IONIAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου : «Εγκατάσταση υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ιών της διασύνδεσης Ιταλίας – Ελλάδας (Ionian Link)», με προσαιγιάλωση στην θέση «Καλαμίτσι» της Τ.Κ. Μύτικα, της Δ.Ε. Πρέβεζας, του Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας.

Το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ήδη από τις 20 Ιουνίου χορήγησε με απόφασή του δικαιώματα διέλευσης στην εταιρεία. Αναφορά στο θέμα έκανε ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” Γιώργος Νίτσας, ο οποίος ζήτησε να υπάρξουν ανταποδοτικά οφέλη προς το Δήμο Πρέβεζας.

Η απόφαση του Υπουργείου πάντως ενέχει πολύ αυστηρούς όρους για την εταιρεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, όπως:

“Να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της ζώνης του αιγιαλού.

Να μη δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ρύπανσης περιβάλλοντος, πρόκλησης ατυχημάτων, στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

Να μην γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την παραλία, στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

Να αναληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας «IONIAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία του υπό εκτέλεση έργου.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή των έργων.

Εφόσον χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να υποβληθεί αίτηση στο τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τη χορήγηση σχετικής άδειας.

Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε εργασιών διαμόρφωσης, να πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παρακολούθηση αρμοδίου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας....

… Εάν κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλυφθούν αρχαιότητες , οι εργασίες θα διακοπούν προσωρινά και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Αρχαιολογικής Νομοθεσίας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών. Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν.4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.

Να προηγηθεί υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος στη περιοχή προσαιγιάλωσης του καλωδίου.

Η προκαλούμενη δαπάνη μετακίνησης του κλιμακίου της ΕΕΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Στην περίπτωση εντοπισμού ενάλιων ή παράκτιων αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, αυτές να διακοπούν άμεσα και να ενημερωθεί το Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να προχωρήσει σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της. Για την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου στον αιγιαλό, την παραλία και το συνεχόμενο θαλάσσιο χώρο - πυθμένα στην περιοχή, να ληφθούν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, ο οποίος υποχρεούται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης, που προκαλείται συνέπειας της εκτέλεσης του εν θέματι έργου. Να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την τυχούσα απόρριψη υλικών.

Να μη δημιουργηθούν οποιασδήποτε προβλήματα ασφαλείας στην εν λόγω περιοχή και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μετέπειτα λειτουργία του έργου, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης των έργων αυτών πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα στην περιοχή για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των παραθεριστών, λουομένων όπως και των παραπλεόντων τουριστικών σκαφών αναψυχής.

Κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση των εργασιών την χειμερινή περίοδο για την αποφυγή όχλησης.

Να αποκατασταθεί ο χώρος της ακτής και του πυθμένα της θάλασσας, μέσω της επανεπίχωσης της τάφρου του υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών.

Τα χερσαία τμήματα των καλωδίων, που διέρχονται από τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού-παραλίας, να τοποθετηθούν υπόγεια εντός σκάμματος, ενώ το έδαφος να επανέλθει στην προτέρου αυτού μορφή και κατάσταση.

Τα θαλάσσια τμήματα του καλωδίου προκειμένου να προφυλαχθούν από τυχούσα θραύση τους να τοποθετηθούν έως την ισοβαθή των 30 μέτρων εντός τάφρου, ο δε βυθός να επανέλθει στην προτέρα αυτού μορφή και κατάσταση.

Να τηρηθούν αυστηρά, οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 20263/27-04-2021, έγγραφο, της Δ1 Διεύθυνσης Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανισμών & Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών...”.

 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

27 Σεπτεμβρίου 2022
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση της Περιφέρειας Ηπείρου:  Η γενικόλογη και χωρίς εισήγηση ενημέρωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων που έχει γίνει 2 φορές στο
26 Σεπτεμβρίου 2022
Με αναλυτικό ρεπορτάζ μας στις 7 Σεπτεμβρίου είχαμε περιγράψει την πολιτική σκοπιμότητα που υποκρύπτει η στρατηγική του Δημάρχου και Προέδρου του ...
23 Σεπτεμβρίου 2022
Με αφορμή τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος κατέθεσε την παρακάτω Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό ...
22 Σεπτεμβρίου 2022
Αιχμές προς τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο “εκτόξευσε” ο επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Ανατροπή” Βαγγέλης Ροπόκης, κατά τη διάρκεια της ...
22 Σεπτεμβρίου 2022
Η Ν.Ε.ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ Πρέβεζας και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας απέστειλαν την παρακάτω δήλωση για την αρνητική απόφαση ...

Αθλητισμός

27 Σεπτεμβρίου 2022
Γράφει ο Κώστας Φίλιος για το Foxbet Η Ατλέτικο Νασιονάλ προηγήθηκε της Πατριότας, έμεινε όμως με 10 παίκτες στο 68' και πάλι καλά που κέρδισε, αφού η αντίπαλος έχασε πέναλτι στο 83'. Επεστράφη
27 Σεπτεμβρίου 2022
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ που προήλθε από τις εκλογές της Τετάρτης 21/09/2022, και συγκροτήθηκε σε σώμα την ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Σύλλογος Νέων Φιλιππιάδας διοργανώνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 08 και ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΡΒΙΟΥ το 5ο Zero Lake Run Ανώμαλου Δρόμου όπου μικροί και μεγάλοι θα ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Γράφει ο Κωστής Μητσέας για το Foxbet Οι αγώνες του Nations League ξεχωρίζουν και στο σημερινό πρόγραμμα. Στο Αγγλία – Γερμανία ναι μεν ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Με νίκες ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα των κορασίδων η Νικόπολη, στη διπλή αγωνιστική του Σαββατοκύριακου. Στην πρεμιέρα μπήκε με ...

Πολιτισμός

25 Σεπτεμβρίου 2022
Άλλη μία διοργάνωση του Photometria Festival ξεκίνησε στην πόλη των Ιωαννίνων, με εκθέσεις, σεμινάρια, ομιλίες, προβολές ταινιών, για όλα τα γούστα. Το βράδυ του Σαββάτου, πλήθος κόσμου
22 Σεπτεμβρίου 2022
Η ομάδα τέχνης «ΦΑΟΣ» ανεβάζει στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, τη θεατρική παράσταση «Είλωτες». Οι "Είλωτες" ...
20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Δήμος Ζηρού και ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος πρ. Δήμου Θεσπρωτικού μας προσκαλούν στην τιμητική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί ...
13 Σεπτεμβρίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, τιμώντας την θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης εγκαινιάζει μια ανοικτή ...
10 Σεπτεμβρίου 2022
" Ένα ρεμπέτικο θα σου πω " Εκδηλώσεις για το ρεμπέτικο στην πόλη μου Ανοιχτή πρόσκληση Το «Ένα ρεμπέτικο θα σου πω...» είναι ένα ...

Στήλες

27 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 5:35 το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης του ελληνικού κράτους, δέχθηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη έξω
25 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σάμινα» προσαράζει στις βραχονησίδες Πόρτες της Πάρου και βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του 81 ...
23 Σεπτεμβρίου 2012
Έλληνικές δυνάμεις, υπό την Αρχηγία του Θ. Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία καταλαμβάνουν την Τρίπολη στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, ...
21 Σεπτεμβρίου 2012
Έναρξη του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Ιράν, με ταυτόχρονη εισβολή από ξηράς και αέρος, στις 22 ...
20 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1974 η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή νομιμοποιεί το ΚΚΕ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ...