Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 09:35

Στη θέση “Καλαμίτσι Πρέβεζας” στον Μύτικα θα... βγει το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει το Κροτόνε με την Πρέβεζα

Έχουμε αναφερθεί (δείτε ΕΔΩ) με πληθώρα ρεπορτάζ μας στο atpreveza.gr στο υποθαλάσσιο σύστημα καλωδίων που θα ενώνει την Πρέβεζα με το Κροτόνε της νότιας Ιταλίας και θα συμπληρωθεί με ένα επίγειο σύστημα οπτικών ινών, που θα συνδέουν το σύστημα με τις πόλεις Μιλάνο, Ρώμη, Μπάρι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στις 10 Αυγούστου το “πράσινο φως” εγκρίνοντας την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα με αντάλλαγμα, προς την εταιρία «IONIAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου : «Εγκατάσταση υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ιών της διασύνδεσης Ιταλίας – Ελλάδας (Ionian Link)», με προσαιγιάλωση στην θέση «Καλαμίτσι» της Τ.Κ. Μύτικα, της Δ.Ε. Πρέβεζας, του Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας.

Το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ήδη από τις 20 Ιουνίου χορήγησε με απόφασή του δικαιώματα διέλευσης στην εταιρεία. Αναφορά στο θέμα έκανε ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” Γιώργος Νίτσας, ο οποίος ζήτησε να υπάρξουν ανταποδοτικά οφέλη προς το Δήμο Πρέβεζας.

Η απόφαση του Υπουργείου πάντως ενέχει πολύ αυστηρούς όρους για την εταιρεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, όπως:

“Να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της ζώνης του αιγιαλού.

Να μη δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ρύπανσης περιβάλλοντος, πρόκλησης ατυχημάτων, στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

Να μην γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την παραλία, στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

Να αναληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας «IONIAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία του υπό εκτέλεση έργου.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή των έργων.

Εφόσον χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να υποβληθεί αίτηση στο τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τη χορήγηση σχετικής άδειας.

Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε εργασιών διαμόρφωσης, να πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παρακολούθηση αρμοδίου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας....

… Εάν κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλυφθούν αρχαιότητες , οι εργασίες θα διακοπούν προσωρινά και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Αρχαιολογικής Νομοθεσίας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών. Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν.4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.

Να προηγηθεί υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος στη περιοχή προσαιγιάλωσης του καλωδίου.

Η προκαλούμενη δαπάνη μετακίνησης του κλιμακίου της ΕΕΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Στην περίπτωση εντοπισμού ενάλιων ή παράκτιων αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, αυτές να διακοπούν άμεσα και να ενημερωθεί το Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να προχωρήσει σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της. Για την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου στον αιγιαλό, την παραλία και το συνεχόμενο θαλάσσιο χώρο - πυθμένα στην περιοχή, να ληφθούν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, ο οποίος υποχρεούται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης, που προκαλείται συνέπειας της εκτέλεσης του εν θέματι έργου. Να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την τυχούσα απόρριψη υλικών.

Να μη δημιουργηθούν οποιασδήποτε προβλήματα ασφαλείας στην εν λόγω περιοχή και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μετέπειτα λειτουργία του έργου, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Ο φορέας λειτουργίας και διαχείρισης των έργων αυτών πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα στην περιοχή για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των παραθεριστών, λουομένων όπως και των παραπλεόντων τουριστικών σκαφών αναψυχής.

Κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση των εργασιών την χειμερινή περίοδο για την αποφυγή όχλησης.

Να αποκατασταθεί ο χώρος της ακτής και του πυθμένα της θάλασσας, μέσω της επανεπίχωσης της τάφρου του υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών.

Τα χερσαία τμήματα των καλωδίων, που διέρχονται από τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού-παραλίας, να τοποθετηθούν υπόγεια εντός σκάμματος, ενώ το έδαφος να επανέλθει στην προτέρου αυτού μορφή και κατάσταση.

Τα θαλάσσια τμήματα του καλωδίου προκειμένου να προφυλαχθούν από τυχούσα θραύση τους να τοποθετηθούν έως την ισοβαθή των 30 μέτρων εντός τάφρου, ο δε βυθός να επανέλθει στην προτέρα αυτού μορφή και κατάσταση.

Να τηρηθούν αυστηρά, οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 20263/27-04-2021, έγγραφο, της Δ1 Διεύθυνσης Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανισμών & Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών...”.

 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

18 Ιουλίου 2024
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας την Τετάρτη υπήρξε (δείτε ΕΔΩ την απόφαση) και θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο “Άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή και ορισμός αναπληρωτή αυτού”.
18 Ιουλίου 2024
Το Σαββάτο 13/7/24 ύστερα από πρωτοβουλία του Σωματείου Μισθωτών Γεωτεχνικών Β/Δ Ελλάδας και του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας ...
18 Ιουλίου 2024
Ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει και παλαιότερα τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας και την τοπική κοινωνία και έχει να κάνει με ζήτημα δημόσιας υγείας, συζητήθηκε και ...
15 Ιουλίου 2024
Με μία πολιτική λογική “ωχαδελφισμού¨ ότι η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας του Νομού Πρέβεζας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, με το ΚΥ Πάργας να μην ...
11 Ιουλίου 2024
Στην Πρέβεζα θα βρεθεί το Σάββατο ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ...

Αθλητισμός

16 Ιουλίου 2024
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στα γήπεδα της Κυανής Ακτής οι αγώνες του Περιφερειακού πρωτάθληματος παίδων/κορασίδων & εφήβων/νεανίδων Beach volley Δυτικής Ελλάδας. Σε σχετικό
15 Ιουλίου 2024
Το Σ/Κ 20-21 Ιουλίου ο Ορεβατικός Σύλλογος Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στη Δρακόλιμνη της Τύμφης. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ...
12 Ιουλίου 2024
Η διοργάνωση θεσμός για την ΒΔ Ελλάδα και όχι μόνο, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά. Πλήθος επισκεπτών και αθλητών από όλη την Ελλάδα, θα ...
11 Ιουλίου 2024
Για άλλη μία χρονιά το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού του τουρνουά 3on3 από την Α.Ε. Καναλακίου και την Αιγίδα του Δήμου Πάργας είναι γεγονός. Το ...
10 Ιουλίου 2024
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 13η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει Tουρνουά Mπάσκετ 3οn3, το διάστημα 19-21 Ιουλίου 2024 στα ...

Πολιτισμός

16 Ιουλίου 2024
Στις 2 & 3 Αυγούστου για 17η χρονιά, το Rapido Molino Music Fest με 2 βραδιές γεμάτες μουσική, έρχεται να ταράξει για άλλη μια φορά τα νερά! Δημήτρης Ζερβουδάκης,  George Gakis
16 Ιουλίου 2024
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ν.Σινωπης ΔΙΟΓΕΝΗΣ , σας προσκαλεί στα ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2024, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 στο ...
15 Ιουλίου 2024
Ο Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας "Γιάννης Θανης" αποχαιρετά τη χορευτική χρονια και μας προσκαλεί όλους σε μια καλοκαιρινή εκδήλωση την Τετάρτη στις 17 ...
15 Ιουλίου 2024
Ο Ρ Ν Ι Θ Ε Σ του Αριστοφάνη Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης - Σε Καλοκαιρινή περιοδεία -   Σάββατο 20 Ιουλίου...
12 Ιουλίου 2024
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη Φιλιππιάδα 18.07.2024, 21:30 Προαύλιος χώρος Νέου Αθλητικού Πολυχώρου ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...