Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 13:26

Σε εξέλιξη το έργο της «Παράκαμψης Νικόπολης» - Τι προβλέπει η μελέτη για τη νέα είσοδο της Πρέβεζας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψης Νικόπολης- Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.252.000,00ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη θα αλλάξει ολοκληρωτικά η είσοδος της πόλης της Πρέβεζας αφού στόχος είναι η κατάργηση της οδού που διχοτομεί τον αρχαιολογικό χώρο, η αποκατάστασή της με αποξήλωση της ασφάλτου και η διάστρωσή της με κατάλληλο υλικό.

Όπως φαίνεται στο χάρτη (πατήστε εδώ για να δείτε μεγαλύτερο το χάρτη) που παραθέτουμε οι αλλαγές που θα γίνουν έχουν ως εξής:

Α. Κατασκευή τεσσάρων χώρων στάθμευσης οχημάτων στους αντίστοιχους χώρους Πρόσβασης.

nikopolisstathmeush copy

Λόγω της μεγάλης έκτασης του χώρου και της προσέγγισής του από περισσότερους του ενός σύγχρονους οδικούς άξονες, προτείνεται η διαμόρφωση περισσοτέρων προσβάσεων. Με τον όρο «πρόσβαση» ορίζεται κάθε συγκεκριμένο σημείο άφιξης και συγκέντρωσης των επισκεπτών πριν από την είσοδό τους στον αρχαιολογικό χώρο ή σε κάποιο μνημειακό πυρήνα. Οι προσβάσεις αυτές ποικίλουν σε μέγεθος και υποδομές, δημιουργούνται δηλαδή προσβάσεις που περιλαμβάνουν μόνο χώρο στάθμευσης ή προσβάσεις που περιλαμβάνουν και τις περισσότερο σύνθετες υποδομές υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών και μεταβατικού κοινού όπου μελλοντικά δύναται να συνδυαστούν και με λοιπές κτηριακές υποδομές (Μουσιακοί-εκθεσιακοί χώροι).

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευασθούν τέσσερις χώροι στάθμευσης που τοποθετούνται στις παρακάτω θέσεις: 1. στην Πρόσβαση Α’ (Μπεντένια), 2. στην Πρόσβαση Β’ (Ωραία Πύλη), 3. στην Πρόσβαση Γ’ (Αρχαίο Θέατρο) και 4. στην Πρόσβαση Δ’ ( Μνημείο Αυγούστου).

 

B. Κατασκευή δύο νέων Συνδετήριων οδών που συνδέουν τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με τον οικισμό της Σμυρτούλας.

smurtoula

Με παράλληλη πεζοδρόμηση του χώρου ανάμεσα από το Στάδιο και το Θέατρο έως τον ήδη διαμορφωμένο χώρο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ’, που προτείνεται με σκοπό την ενοποίηση του μνημειακού πυρήνα του Προαστείου και την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών, επιβάλλει την διαμόρφωση πρότασης στην κατεύθυνση της μεταφοράς της εισόδου προς τον οικισμό. Ειδικότερα με γνώμονα την ωφέλεια των κατοίκων της Σμυρτούλας, την ρεαλιστική και ασφαλή σύνδεση του οικισμού με το υπάρχον οδικό δίκτυο, προτείνονται δύο είσοδοι:

Δυτική Είσοδος Α : Απέναντι από την είσοδο του χώρου στάθμευσης (Πρόσβαση Α) στα Βόρεια του χώρου, προτείνεται να κατασκευαστεί η νότια είσοδος της κοινότητας Σμυρτούλας, που θα τη συνδέει άμεσα με την εθνική οδό ΕΟ2. Για την κατασκευή της Νότιας της εισόδου προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος, αφού βεβαίως γίνουν οι απαραίτητες διανοίξεις και απαλλοτριώσεις για τη διαπλάτυνσή του, ενώ στη συνέχεια προτείνεται να συνδεθεί με τον προϋπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη Σμυρτούλα.

Ανατολική Είσοδος Β : σε παρακείμενο υφιστάμενο αγροτικό δρόμο που διέρχεται πίσω από το αρχαίο Θέατρο , προτείνεται μα διαμορφωθεί η νέα είσοδος που οδηγεί στο κέντρο της κοινότητας περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αυγούστου, συμβάλει παράλληλα και στην ανάδειξη του μνημείου, το οποίο λόγω θέσεως είναι αποκομμένο από τον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο.

 

Γ. Βελτίωση της οδού ΕΟ2 σύνδεσης της ΕΟ Ιωαννίνων - Πρέβεζας, από την θέση Ακρίβη έως την σύνδεσή της με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη θέση Μονολίθι (1.850 μέτρα).

akrivi monolithi

Κατασκευή - βελτίωση  του κύριου οδικού άξονα Ε02 της μελέτης που χωροθετείται από τον κόμβο Ακρίβη έως τον κόμβο Μονολιθίου με χιλιομέτρηση από ΧΘ. 0+000μ έως 1+843μ, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19 Πρέβεζα-Αρχάγγελος) και προβλέπεται η ανακατασκευή του (με κατηγορία κατάταξης ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ, τυπική διατομή τύπου β2 με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση). Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν και δύο ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ), στη συμβολή της οδού με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων και στη συμβολή με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

 

Δ. Κατασκευή τετράιχνης νέας οδού βορείως της ΒΙ.ΠΕ καθώς και του παράπλευρου οδικού δικτύου, που συνδέει την υφιστάμενη Εθνική Οδό Πρέβεζας –Ιωαννίνων από το ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου έως την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού Μύτικα.

vipe

Η οδός αυτή έχει μήκος 2.200 μέτρα και στο ύψος της ΒΙ.ΠΕ στην βόρεια πλευρά της προβλέπεται τάφρος διευθέτησης ομβρίων σε αντικατάσταση υφιστάμενης χωμάτινης ανοικτού τύπου. Με την νέα οδό ΒΙ.ΠΕ να συνδυάζει κεντρική αρτηρία και παράπλευρο δίκτυο με κατά κόρων νέα διάνοιξη και ενσωμάτωση στον αριστερό παράπλευρο ενός μικρού τμήματος υφιστάμενου δρόμου βόρεια της ΒΙ.ΠΕ με ανακατασκευή του. Σε συνδυασμό με την πρόβλεψη συνδεσιμότητας των υφιστάμενων κάθετων οδών με την νέα χάραξη. Θα κατασκευαστούν  Κυκλικός Κόμβος 1, επί της ΕΟ. 21 (Φιλιππιάδας (από Ε05) - Πρέβεζας) στο ύψος του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πρέβεζας, με ενδιάμεσους Κυκλικούς Κόμβους 2 & 3 και έως τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλησίον του οικισμού Μύτικα.

 

Ε. Σύνδεση του οικισμού του Μύτικα μέσω οδού μήκους 200 μέτρων με τον Ανισόπεδο κόμβο που σχηματίζεται από την σύνδεση της της ΕΟ. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας μέσω της νέας Αρτηρίας της ΒΙ.ΠΕ και των προβλεπόμενων κυκλικών κόμβων.

 

ΣΤ. Προβλέπεται η κατασκευή 9 (εννέα) Ισόπεδων Κόμβων και ενός Ανισόπεδου Κόμβου ήτοι:

1. Ι/Κ  στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων ανατολικά του Αρχαίου Θεάτρου στη σύνδεση της Εθνικής οδού με την Ανατολική είσοδο Β του οικισμού της Σμυρτούλας.

2. Ι/Κ στην  Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων νοτίως του Αρχαίου Θεάτρου στην είσοδο του νέου οικισμού Σμυρτούλας.

3. Δύο Ι/Κ περίπου δυτικά των Βορείων Θερμών επί της Εθνικής οδού ΕΟ2 (υποβαθμισμένου χαρακτηρισμού) που ενώνει τις δύο Εθνικές Οδούς Πρέβεζας – Ιωαννίνων και Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας για την Πρόσβαση Α’ και της νέας εισόδου στον οικισμό Σμυρτούλας.

4. Ι/Κ στην σύνδεση της Ε.Ο Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την συνδετήρια οδό προς Μονολίθι στη θέση Ακρίβη, όπου θα κατευθύνει την κύρια 3 κυκλοφορία πρός την ΕΟ2 και εν συνεχεία πρός την Παραλιακή ΕΟ Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας. Αποσκοπώντας στην αποτροπή χρήσης του υφιστάμενου τμήματος της ΕΟ Ιωαννίνων - Πρέβεζας που διέρχεται εντός της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση χρήση της και σταδιακά σε ηπιότερη λειτουργική μορφή εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (2012- 2016).

5. Ι/Κ στη θέση Μονολίθι της παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας όπου η Οδός που ενώνει τις δύο Εθνικές Οδούς Πρέβεζας – Ιωαννίνων και Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας συναντά αυτή. Ο εν λόγω κόμβος προβλέπεται να είναι σηματοδοτούμενος.

6. Ι/Κ Μουσείου, (κυκλικός- κυκλική πλατεία 1) πλησίον του Αρχαιολογικού μουσείου Πρέβεζας στην οδό ανατολικά της ΒΙ.ΠΕ. όπου η Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων παραλλάσσεται για να συμβάλλει, μέσω της νέας αρτηρίας ΒΙ.ΠΕ, στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας.

7. Ι/Κ ΒΙΠΕ 2 (κυκλικός- κυκλική πλατεία 2) στην οδό βορείως και ανατολικά της ΒΙ.ΠΕ. επί της νέας οδού (αρτηρία ΒΙ.ΠΕ) σύνδεσης της ΕΟ. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας,

8. Ι/Κ ΒΙΠΕ 3 (κυκλικός- κυκλική πλατεία 3) στην οδό βορείως και δυτικά της ΒΙ.ΠΕ. επί της οδού σύνδεσης (αρτηρία ΒΙ.ΠΕ) της ΕΟ. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

9. Ι/Κ Μύτικα (κυκλικός - κυκλική πλατεία 4) στο τέλος της αρτηρίας της ΒΙΠΕ  ανατολικά της ΒΙ.ΠΕ σύνδεσης της κύριας αρτηρίας με τον Μύτικα και την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, και

10. Τον Ανισόπεδο Κόμβο Μύτικα που συνδέει τις δύο Εθνικές οδούς πλησίον του οικισμού Μύτικα. Στον ως άνω ανισόπεδο κόμβο προβλέπεται να κατασκευασθεί τεχνικό Κάτω Διάβασης με πτερυγότοιχους.

 

Ζ. Επιπροσθέτως στα πλαίσια εκπόνησης της συνοδού Υδραυλικής μελέτης του έργου προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – αποστράγγιση - διευθέτηση των ομβρίων όλων των ως άνω συγκοινωνιακών έργων λαμβάνοντας παράλληλα υπ΄ όψη τις ροές από τις γειτνιάζουσες σχετιζόμενες Λεκάνες απορροής. Προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδής και σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων.

323421173 552969093370015 7258960377472667161 n

Πριν λίγες ημέρες επισκέφθηκε το έργο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου στο εργοτάξιο στον κόμβο Ακρίβη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός της διάνοιξης του δρόμου και τη μετατόπιση του αγωγού της ΔΕΥΑΠ.

arxaianikopoli

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για το φάκελο υποψηφιότητας της Αρχαίας Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO, επισημάνθηκε πως προκειμένου να καταστεί ώριμη η κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις, ώστε να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος και να προκύψει ένας ενιαίος χώρος επίσκεψης και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα περιήγησης και κατανόησης και των δύο σημαντικών χρονολογικών φάσεων της πόλης, της ρωμαϊκής και της παλαιοχριστιανικής. Όπως ανακοινώθηκε εντός του Ιανουαρίου 2023 το θέμα θα συζητηθεί, ώστε να επισπευσθεί η οριστική ρύθμιση εντός του μήνα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023,  ενώ η Υπουργός ζήτησε από την Περιφέρεια και τον Δήμο να αναλάβουν την εκπόνηση  κυκλοφοριακής μελέτης για την εξυπηρέτηση των αγροτών, με την αξιοποίηση του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου  και  σε άμεση συνάφεια με τα ανωτέρω είναι η κατασκευή του κτιρίου υποδοχής των επισκεπτών, οι μελέτες του οποίου θα κατατεθούν από την Αντιπεριφέρεια στο ΥΠΠΟΑ.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

18 Απριλίου 2024
Η στρατηγική της δημοτικής αρχής και το πολιτικό “κρυφτούλι” γύρω από την αγωγή 9.000.000 ευρώ της Μαρίνας Πρέβεζας κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας , συνεχίζει να παραμένει ανεξήγητη
17 Απριλίου 2024
Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακουργηματικού χαρακτήρα απάτης, ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας τα στοιχεία ημεδαπής, σε βάρος της ...
15 Απριλίου 2024
Παρουσιάστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου. ...
15 Απριλίου 2024
Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας απευθυνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ...
15 Απριλίου 2024
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4) η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οι οποίοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία ...

Αθλητισμός

15 Απριλίου 2024
Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πρέβεζας-Λευκάδας απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια ανακοίνωση: Θερμά συγχαρητήρια !!!!στους συλλόγους Α.Ο. Αγίου Πέτρου και Α.Π.Σ. Κεραυνός Θεσπρωτικού για
12 Απριλίου 2024
Στο δημοτικό στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου ο τελικός του Κυπέλλου ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας ανάμεσα στον Ερμή ...
03 Απριλίου 2024
Από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ...
01 Απριλίου 2024
Την παραμονή του στην Pre League χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στα Playouts εξασφάλισε ο Φιλαθλητικός, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική ...

Πολιτισμός

17 Απριλίου 2024
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Πρέβεζα στα Οθωμανικά αρχεία», συνδιοργανώνει το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024,  στη Θεοφάνειο
17 Απριλίου 2024
Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρουσιάζει στην Πρέβεζα το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 19.30 στο Σιμούν ...
15 Απριλίου 2024
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλει την ταινία «Άκουσε με» της Μαρίας ...
12 Απριλίου 2024
Μια ακόμη ξεχωριστή παράσταση θα "φιλοξενήσει" στις 31 Ιουλίου το Ωδείο της Νικόπολης. Πρόκειται για την παράσταση Ικέτιδες του Αισχύλου, ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...