Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 11:07

Τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό (του Θανάση Ανωγιάτη)

Ο τουρισμός αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση και συνάμα μια μεγάλη ευκαιρία , επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πεδίο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Ο τόπος μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένος από τη φύση διαθέτοντας μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία που φέρει σημαντικά βάρη πολιτισμού πάνω της. Τα δάση που σταματούν πάνω στο κύμα, το γαλαζοπράσινο του Ιονίου και ο μυστηριακός Αμβρακικός κόλπος σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μοναστήρια, τους ναούς, την παράδοση τον πολιτισμό τη γαστρονομία και πολλά άλλα αποτελούν μοναδικό συνδυασμό τουριστικού προορισμού.

Η τεράστια αυτή δυναμική ως προς το φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα του τόπου μας έρχεται όμως αντιμέτωπη με άνισες και αναντίστοιχες μέχρι σήμερα επιδόσεις στον τουρισμό.

Πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς που αναφέρουν πολύ ελκυστικούς όρους όπως “βιώσιμη και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη”, “φέρουσα ικανότητα”, “στρατηγικός σχεδιασμός” και πολλά άλλα. Γνωρίζουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Πρέβεζας όμως οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει δυστυχώς έχουν μείνει στα χαρτιά, μιας και όπως φαίνεται δεν υπήρχε η ανάλογη πολιτική βούληση σε συνδυασμό με σημαντική έλλειψη τεχνογνωσίας για την υλοποίησή τους.

 

Αυτό πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε, θέτοντας τον τουρισμό ως ένα τομέα πρώτης προτεραιότητας για το Δήμο μας.

 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι μια τουριστική ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του σεβασμού στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την οικονομική αναγέννηση και τόνωση της τοπικής οικονομίας, με διασπορά του αναπτυξιακού οφέλους σε όλες τις περιοχές του Δήμου και σε όλους του πολίτες.

 

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

 

Επίσης για να βελτιωθούν οι τουριστικές επιδόσεις της περιοχής μας και να ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των ελληνικών Περιφερειών όσον αφορά στα τουριστικά μεγέθη, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη με έργα υποδομής, αλλά και με ενέργειες που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν. Επιπλέον, η Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», θα πρέπει να έχει κομβικό ρόλο. Σίγουρα θα απαιτηθούν συνεργασίες και συστράτευση όλων των φορέων. Σε αυτό το πνεύμα, θα πρέπει να ξεκινήσει μία προσπάθεια, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, την Περιφέρεια (που υλοποιεί το εξαιρετικό πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών), το Επιμελητήριο και βέβαια με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έχουμε την τύχη να έχουμε στην Περιφέρειά μας.

Ιδίως το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών, ενσωματώνει νέες, πρακτικές, εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν με εισροές και διαλειτουργικότητες από τις πολιτιστικές «βιομηχανίες», αναδεικνύοντας ελκυστικές περιοχές διαβίωσης για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις επενδύσεων και τουρισμού. Οι πολιτιστικές διαδρομές μπορεί να προσδώσουν νέες αναγνώσεις στα μνημεία, να διασώσουν και να προβάλλουν την άυλη κληρονομιά, δημιουργώντας δίκτυα, προσφέροντας δουλειά σε δημιουργικούς ανθρώπους και σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ευρύτερου πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Για να επιτύχουμε, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, αλλά και κάθε άλλη χρηματοδοτική ευκαιρία, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

Το ότι ο τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα για την περιοχή μας, πρέπει να αποτυπώνεται και στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους που θα στηρίξουν την υλοποίηση έργων και δράσεων, βάσει ενός ολιστικού σχεδιασμού.

 

Θα πρέπει επιτέλους η περιοχή μας να αποκτήσει όνομα και διακριτή τουριστική ταυτότητα και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των κοινωνικών μέσων για στοχευμένη και περισσότερο αποτελεσματική τουριστική προβολή. Οι παραπάνω στόχοι, όπως και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, είναι στόχοι εφικτοί, αρκεί η προσέγγισή τους να γίνει με μεθοδικότητα και επαγγελματισμό.

Η παράταξή μας «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», λειτουργώντας στα πολιτικά πλαίσια της ευθύνης της απέναντι στα προβλήματα του τόπου, κατέθεσε ολοκληρωμένη εισήγηση για την τουριστική προβολή της Πρέβεζας με κύριο γνώμονα τη γνώση και την εμπειρία που έχει πλέον συσσωρευτεί γύρω από τα επιμέρους εργαλεία προβολής και το βαθμό που αυτά είναι ή δεν είναι αποτελεσματικά στην προώθηση των στόχων του Δήμου. Έχει καταστεί σαφές ότι το παραδοσιακό μοντέλο τουριστικής προβολής που ακολουθήθηκε για πολλά χρόνια από τους φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης – εν μέρει ακόμη ακολουθείται – και εστιάζει στη διάθεση πολλών πόρων για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις δεν είναι αποτελεσματικό. Επίσης δεν είναι αποτελεσματική η τουριστική διαφήμιση όπως συνήθως υλοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για μια αρκούντως μεγάλη καμπάνια στις αγορές-στόχους και έτσι περιορίζεται η προβολή σε κάποιες καταχωρήσεις μικρής εμβέλειας, οι οποίες ωστόσο βαραίνουν πολύ στο συνολικό προϋπολογισμό χωρίς να έχουν κάποιον αξιόλογο αντίκτυπο στην αγορά.

Αντιθέτως, χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις στο διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ, έχουν ανακύψει σημαντικές ευκαιρίες προβολής ενός τουριστικού προορισμού ακόμη και με ένα περιορισμένο κονδύλι.

Οι δράσεις που προτείνονται από την παράταξη μας, «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχουν ως στόχο την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος της Πρέβεζας.

Για την παράταξη «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»:

beach

Χαρακτηριστικό παράδειγμα Τουριστικής προβολής της περιοχής μας την δεκαετία του ’80 στο Παρισινό Μετρό.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Θανάσης Ανωγιάτης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ".

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

23 Φεβρουαρίου 2020
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ// ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (http://www.eeepf.gr/) // ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "Kids Save Lives" ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ// ERC (https://www.erc.edu/) ΧΩΡΟΣ //
21 Φεβρουαρίου 2020
Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας. 1. Έγκριση ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Πρέβεζας, έχουν οριστεί ως ακολούθως: ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Ο Λιμενάρχης α.α. Πρέβεζας Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΓΚΑΣ Κωνσταντίνος, έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πρέβεζας (ΦΕΚ ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Ακολουθώντας το ρυθμό των ημερών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας αποδέχτηκε την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου "step up and move your ...

Αθλητισμός

22 Φεβρουαρίου 2020
Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ. Οι «αετοί» ηττήθηκαν με 1-0 από την Μπασάκσεχιρ, πρώτη αποτυχία επί ημερών Σεργκέν Γιαλτσίν στον πάγκο και στο -8 από την
21 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα δοκιμάζεται την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3 μ.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Παραμυθιάς , όπου αντιμετωπίζει το Σούλι Παραμυθιάς, ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-23ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 22/02/20 ...
20 Φεβρουαρίου 2020
Μεγάλη στιγμή για το τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού αποτέλεσε η κατάκτηση του τίτλου του League Cup, στους “διπλούς” τελικούς με αντίπαλο τον ...
20 Φεβρουαρίου 2020
“Ειδικό ενδιαφέρον” είχαν ορισμένοι εκ των παριστάμενων στις εξέδρες του “Αθανασία Τσουμελέκα”, για τη διπλή αναμέτρηση των μικτών ενωσιακών ομάδων ...

Πολιτισμός

23 Φεβρουαρίου 2020
Ένα καλό “ζέσταμα” έκαναν το απόγευμα του Σαββάτου οι φίλοι του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας, ακριβώς μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 29 Φεβρουαρίου.
19 Φεβρουαρίου 2020
Η οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Στην τελική ευθεία μπαίνουμε για την κορύφωση των ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά τον «Ύμνο στην Ήπειρο» είχαν οι προσκεκλημένοι σε εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 ...
19 Φεβρουαρίου 2020
Ο Δήμος Πάργας σε συνεργασία με τοπικά σωματεία και συλλόγους, διοργανώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του και καλεί όλους τους πολίτες να ...
18 Φεβρουαρίου 2020
Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα στα Ιωάννινα θα συμμετέχει αντιπροσωπεία δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πρέβεζας, που έχει να κάνει με το ...

Στήλες

22 Φεβρουαρίου 2013
Στις 22 Φεβρουαρίου 1940 ενθρονίζεται στο Θιβέτ ο νέος πεντάχρονος Δαλάι Λάμα. 1821- Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την
21 Φεβρουαρίου 2013
Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 οι Τούρκοι υπερασπιστές των Ιωαννίνων παραδίνονται στον ελληνικό στρατό, ο οποίος μπαίνει θριαμβευτής στην πόλη. Μεγάλη ...
20 Φεβρουαρίου 2013
Στη διάρκεια της λαμπρής και πλούσιας σε επιτυχίες θεατρική σταδιοδρομία του, ο Βασίλης Λογοθετίδης, έπαιξε σε περισσότερα από 200 ξένα θεατρικά έργα ...
19 Φεβρουαρίου 2013
Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ...
18 Φεβρουαρίου 2017
Στις 18 Φεβρουαρίου 1952 γίνεται η επίσημη εισδοχή Ελλάδας και Τουρκίας, ως 13ο και 14ο μέλη στο ΝΑΤΟ. 1229 - ΣΤ' ...