Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 10:30

Προτάσεις και επισημάνσεις του Προέδρου της Τ.Κ. Καμαρίνας εν όψεις της τουριστικής περιόδου

Προτάσεις και επισημάνσεις για Κασσώπη, Ζάλλογγο και Καμαρίνα καταθέτει εν όψει της τουριστικής περιόδου ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας θοδωρής Δράκος με επιστολή του προς τα τοπικά ΜΜΕ , καλώντας τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Ο κ. Δράκος στην επιστολή του αναφέρει:

Στα όρια της Δημ. Κοινότητος Καμαρίνας βρίσκονται o αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης και ο Ιερός Βράχος του Ζαλόγγου με το επιβλητικό Μνημείο και την Ιερά Μονὴ Αγίου Δημητρίου, χώροι μεγάλης επισκεψιμότητας.

Εν όψει της τουριστικής περιόδου καί της βουλήσεως των Τοπικών Αρχών να αναδειχθεί η περιοχή μας ως τουριστικός προορισμός, θα ήθελα να δημοσιοποιήσω ορισμένες προτάσεις και επισημάνσεις.

drakos2

Ὁ προορισμός προϋποθέτει πρόσβαση

Στήν Ἐπαρχιακή Ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ σὲ Ζάλογγο καὶ Κασσώπη ἡ ὁδήγηση γίνεται σὲ ἕνα σημεῖο, μόνο σὲ μία λωρίδα λόγω κατολισθήσεων. Παρότι ἔγινε ἐπισκευὴ 2 φορές ἀπό διαφορετικούς ἐργολάβους τὸ πρόβλημα παραμένει. Θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀντιστήριξη μὲ πέτρες ἢ συρματοκιβώτια διότι μὲ τὶς ἔντονες βροχοπτώσεις πού ἔχουμε πλέον στὰ μέρη μας, σὲ λίγα χρόνια ἡ πρόσβαση θὰ εἶναι σχεδόν ἀδύνατη. Ἐπίσης νὰ τοποθετηθεῖ συρμάτινο πλέγμα ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς Κασσώπης λόγω τῆς ἐπικινδυνότητας πτώσεως λίθων στὸ δρόμο.

drakos3

Ἡ πρώτη εἰκόνα μετράει

Γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάποιος τὴν Κασσώπη θὰ περάσει πεζῆ ἀπό ἕναν «ἀγροτικό» δρόμο 150 μέτρων.

Ὁ δρόμος αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρωθεῖ με χαλίκι και γκρίζα ψηφίδα , νὰ τοποθετηθεῖ ξύλινο στηθαῖο ἀπό τὴν κάτω πλευρά συμφώνως τῶν προδιαγραφῶν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, νὰ δημιουργηθοῦν φράγματα μὲ κορμοὺς δέντρων σὲ ὁρισμένα σημεῖα, διότι τὸ χῶμα τοῦ δρόμου ἔχει ἀρχίσει και ὑποχωρεῖ και νὰ τοποθετηθεῖ δημοτικός φωτισμός στὶς ὑπάρχουσες κολῶνες ἠλεκτροδοτήσεως.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὃτι στὴν Κασσώπη γίνονται ἐξαιρετικὲς ἐργασίες στὸ Θέατρο καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ παραδοθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τὰ ὡραιότερα τῆς χώρας.

Χρέος στὸ παρελθόν παρακαταθήκη στὸ μέλλον

Τὸ Ζάλογγο εἶναι Παγκόσμιος Φάρος Ἐλευθερίας καί πρέπει νὰ τύχει ἀναλόγου ἀντιμετωπίσεως.

Στὸ θέμα τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, ἠλεκτροφωτισμοῦ και ἀντικεραυνικῆς προστασίας ἔχει κατατεθεῖ αἲτηση ἀπό τὸν Δῆμο μας στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ἀναμένουμε νὰ δοθεῖ λύση.

Τὸ ἀναβατόριο, τὸ ὁποῖο ἒπρεπε νὰ ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴν ἀνάλογη ζέση ἀπό τοὺς ἁρμοδίους. Σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ζογγολόπουλου, τὸ ὁποῖο καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ συνταχθεῖ ἕνας φάκελλος μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἀπευθυνθοῦμε στὰ Ἱδρύματα Ὢνάσης καὶ Νιάρχος ζητώντας χρηματοδότηση.

Νὰ διαμορφωθεῖ τὸ μονοπάτι ἀπό τὸ Μνημεῖο Ζαλόγγου στὸν Ἃη-Ταξιάρχη καὶ ὁ χῶρος μπροστὰ στὸ Ναό. Νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ τάφοι τῶν πεσόντων τοῦ πολέμου τοῦ 1897 καὶ νὰ τοποθετηθοῦν δίγλωσσες ἐνημερωτικὲς πινακίδες. Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἔχει ἀπαντήσει σὲ αἲτημα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Πρέβεζα» καὶ τῶν ὅμορων Δημ. Κοινοτήτων, καθορίζοντας τὶς προδιαγραφὲς.

drakos4

Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία.

Στὴν Καμαρίνα ὑπάρχει Λαογραφικὸ Μουσεῖο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ λειτουργεῖ μὲ προσωπικό τοὺς θερινούς τουλάχιστον μῆνες. Ἡ μελέτη γιὰ τὴν μετατροπή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ζογγολόπουλου θὰ πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθεῖ ΑΜΕΣΑ καὶ νὰ διερευνηθεῖ ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στὸ πρόγραμμα τοῦ ΥΠΕΝ «Παρεμβάσεις μὲ στόχο τὴν βελτίωση τοῦ Δημόσιου Χώρου». Ὑπενθυμίζω ὃτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὴ χάθηκε λόγω παρελεύσεως τῶν ἡμερομηνιῶν. Στὶς 28 Φεβρουαρίου ἐνεκρίθη ἀπό τὸ Δημοτικό Συμβούλιο Πρεβέζης ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικῆς Προβολῆς τοῦ Δήμου, ὅπου δυστυχῶς ὑπάρχουν κὰποια πράγματα ποὺ πρέπει νὰ ἀναθεωρηθοῦν.

 Στὴν ἑνότητα «πλούσια ἱστορία τῆς Πρεβέζης καὶ μεγάλος πολιτιστικός πλοῦτος» ἀπουσιάζει παντελῶς ἀναφορά σὲ Ζάλογγο και Κασσώπη.

 Ὑπάρχει «Σχεδιασμὸς καὶ προετοιμασία γιὰ τήν ἀναβίωση τῆς ἱστορικής Ναυμαχίας τοῦ Ἀκτίου καὶ τῆς ἀναβιώσεως τὴς ἀπελευθερώσεως τῆς Πρεβέζης». Θὰ περίμενα νὰ ὑπῆρχε ἐφικτότερος στὸχος ὃπως εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου ἀπό τὴν στιγμή ὃπου ἔχουμε δεδομένη τὴν συμμετοχή τῶν Σουλιωτικῶν Ἀναβιωτικῶν Συλλόγων.

 Στὰ βίντεο -τουριστικά σπὸτ, δὲν θὰ περιλαμβάνονται πλάνα ἀπό τὴν Κασσώπη, ἕναν ἀπό τοὺς ὡραιότερους ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ πόλο ἕλξεως ἐπισκεπτῶν.

Πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ ἐξετάσουν τὶς προτάσεις καὶ θὰ πράξουν τὰ δέοντα, διότι γνώμονας ὃλων μας εἶναι τὸ καλό τοῦ τόπου.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

12 Ιουλίου 2024
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ενημερώνει ότι οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι Νικόπολης και Νεκρομαντείου θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό κατά τις μεσημβρινές ώρες 12:00-17:00, και από
12 Ιουλίου 2024
Με την επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου συντάσσεται ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη δήλωση-απειλή του Υπουργού ...
12 Ιουλίου 2024
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους ...
12 Ιουλίου 2024
Σύμφωνα τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αύριο 13 Ιουλίου 2024 ημέρα Σάββατο, ...
12 Ιουλίου 2024
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πρέβεζας: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ...

Πολιτική

11 Ιουλίου 2024
Στην Πρέβεζα θα βρεθεί το Σάββατο ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ  θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με φίλους, 
08 Ιουλίου 2024
Είχαμε αναφερθεί στην υπόθεση της διαδικασίας επιλογής του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ παλαιότερο ρεπορτάζ) και στην ...
04 Ιουλίου 2024
Για φιέστα και λανθασμένη επιλογή του Μητσοτάκη κάνει λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας σε αιχμηρή ανακοίνωση για την υπογραφή του έργου ...
04 Ιουλίου 2024
Είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν στην άκρως προβληματική διαδικασία της ειδικής επιτροπής λογοδοσίας (δείτε ΕΔΩ) και στα μικρά πολιτικά αποτελέσματα που ...
03 Ιουλίου 2024
Με αναφορά στον πολύ θετικό απολογισμό για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το οποίο  έκλεισε με τις δαπάνες να υπερκαλύπτουν κατά   110% ...

Αθλητισμός

12 Ιουλίου 2024
Η διοργάνωση θεσμός για την ΒΔ Ελλάδα και όχι μόνο, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά. Πλήθος επισκεπτών και αθλητών από όλη την Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία για μια ακόμη χρονιά να δουν και
11 Ιουλίου 2024
Για άλλη μία χρονιά το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού του τουρνουά 3on3 από την Α.Ε. Καναλακίου και την Αιγίδα του Δήμου Πάργας είναι γεγονός. Το ...
10 Ιουλίου 2024
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 13η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει Tουρνουά Mπάσκετ 3οn3, το διάστημα 19-21 Ιουλίου 2024 στα ...
09 Ιουλίου 2024
Στη μαγευτική παραλία της Λούτσας στην Πρέβεζα του Δήμου Πάργας θα διεξαχθεί και φέτος για ακόμη μια χρονιά, από το 1999, στις 13 και 14 Ιουλίου, το ...
09 Ιουλίου 2024
Την πρώτη θέση στο πανελλήνιο OPEN ανδρών-γυναικών στην Φλώρινα κατέκτησαν οι αθλήτριες του Ermis beach volley club Preveza Σακκά Κατερίνα και ...

Πολιτισμός

12 Ιουλίου 2024
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη Φιλιππιάδα 18.07.2024, 21:30 Προαύλιος χώρος Νέου Αθλητικού Πολυχώρου ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της ελληνικής
11 Ιουλίου 2024
Ο Καραγκιόζης το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια 13, 14 Ιουλίου 2024 Ώρα έναρξης παράστασης: 21.00Ώρα έναρξης ξενάγησης: 19.30 Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης ...
10 Ιουλίου 2024
Ο Ρ Ν Ι Θ Ε Σ του Αριστοφάνη Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης - Σε Καλοκαιρινή περιοδεία -   Σάββατο 20 Ιουλίου...
09 Ιουλίου 2024
Μια performance με συρραφή αποσπασμάτων από τα έργα των Σοφοκλή, Αισχύλου και Ευριπίδη, η οποία εξιστορεί την τραγική πορεία της γενιάς του Οιδίποδα ...