Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 10:30

Προτάσεις και επισημάνσεις του Προέδρου της Τ.Κ. Καμαρίνας εν όψεις της τουριστικής περιόδου

Προτάσεις και επισημάνσεις για Κασσώπη, Ζάλλογγο και Καμαρίνα καταθέτει εν όψει της τουριστικής περιόδου ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας θοδωρής Δράκος με επιστολή του προς τα τοπικά ΜΜΕ , καλώντας τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Ο κ. Δράκος στην επιστολή του αναφέρει:

Στα όρια της Δημ. Κοινότητος Καμαρίνας βρίσκονται o αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης και ο Ιερός Βράχος του Ζαλόγγου με το επιβλητικό Μνημείο και την Ιερά Μονὴ Αγίου Δημητρίου, χώροι μεγάλης επισκεψιμότητας.

Εν όψει της τουριστικής περιόδου καί της βουλήσεως των Τοπικών Αρχών να αναδειχθεί η περιοχή μας ως τουριστικός προορισμός, θα ήθελα να δημοσιοποιήσω ορισμένες προτάσεις και επισημάνσεις.

drakos2

Ὁ προορισμός προϋποθέτει πρόσβαση

Στήν Ἐπαρχιακή Ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ σὲ Ζάλογγο καὶ Κασσώπη ἡ ὁδήγηση γίνεται σὲ ἕνα σημεῖο, μόνο σὲ μία λωρίδα λόγω κατολισθήσεων. Παρότι ἔγινε ἐπισκευὴ 2 φορές ἀπό διαφορετικούς ἐργολάβους τὸ πρόβλημα παραμένει. Θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀντιστήριξη μὲ πέτρες ἢ συρματοκιβώτια διότι μὲ τὶς ἔντονες βροχοπτώσεις πού ἔχουμε πλέον στὰ μέρη μας, σὲ λίγα χρόνια ἡ πρόσβαση θὰ εἶναι σχεδόν ἀδύνατη. Ἐπίσης νὰ τοποθετηθεῖ συρμάτινο πλέγμα ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς Κασσώπης λόγω τῆς ἐπικινδυνότητας πτώσεως λίθων στὸ δρόμο.

drakos3

Ἡ πρώτη εἰκόνα μετράει

Γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάποιος τὴν Κασσώπη θὰ περάσει πεζῆ ἀπό ἕναν «ἀγροτικό» δρόμο 150 μέτρων.

Ὁ δρόμος αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρωθεῖ με χαλίκι και γκρίζα ψηφίδα , νὰ τοποθετηθεῖ ξύλινο στηθαῖο ἀπό τὴν κάτω πλευρά συμφώνως τῶν προδιαγραφῶν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, νὰ δημιουργηθοῦν φράγματα μὲ κορμοὺς δέντρων σὲ ὁρισμένα σημεῖα, διότι τὸ χῶμα τοῦ δρόμου ἔχει ἀρχίσει και ὑποχωρεῖ και νὰ τοποθετηθεῖ δημοτικός φωτισμός στὶς ὑπάρχουσες κολῶνες ἠλεκτροδοτήσεως.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὃτι στὴν Κασσώπη γίνονται ἐξαιρετικὲς ἐργασίες στὸ Θέατρο καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ παραδοθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τὰ ὡραιότερα τῆς χώρας.

Χρέος στὸ παρελθόν παρακαταθήκη στὸ μέλλον

Τὸ Ζάλογγο εἶναι Παγκόσμιος Φάρος Ἐλευθερίας καί πρέπει νὰ τύχει ἀναλόγου ἀντιμετωπίσεως.

Στὸ θέμα τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, ἠλεκτροφωτισμοῦ και ἀντικεραυνικῆς προστασίας ἔχει κατατεθεῖ αἲτηση ἀπό τὸν Δῆμο μας στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ἀναμένουμε νὰ δοθεῖ λύση.

Τὸ ἀναβατόριο, τὸ ὁποῖο ἒπρεπε νὰ ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴν ἀνάλογη ζέση ἀπό τοὺς ἁρμοδίους. Σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ζογγολόπουλου, τὸ ὁποῖο καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ συνταχθεῖ ἕνας φάκελλος μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἀπευθυνθοῦμε στὰ Ἱδρύματα Ὢνάσης καὶ Νιάρχος ζητώντας χρηματοδότηση.

Νὰ διαμορφωθεῖ τὸ μονοπάτι ἀπό τὸ Μνημεῖο Ζαλόγγου στὸν Ἃη-Ταξιάρχη καὶ ὁ χῶρος μπροστὰ στὸ Ναό. Νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ τάφοι τῶν πεσόντων τοῦ πολέμου τοῦ 1897 καὶ νὰ τοποθετηθοῦν δίγλωσσες ἐνημερωτικὲς πινακίδες. Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἔχει ἀπαντήσει σὲ αἲτημα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Πρέβεζα» καὶ τῶν ὅμορων Δημ. Κοινοτήτων, καθορίζοντας τὶς προδιαγραφὲς.

drakos4

Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία.

Στὴν Καμαρίνα ὑπάρχει Λαογραφικὸ Μουσεῖο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ λειτουργεῖ μὲ προσωπικό τοὺς θερινούς τουλάχιστον μῆνες. Ἡ μελέτη γιὰ τὴν μετατροπή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ζογγολόπουλου θὰ πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθεῖ ΑΜΕΣΑ καὶ νὰ διερευνηθεῖ ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στὸ πρόγραμμα τοῦ ΥΠΕΝ «Παρεμβάσεις μὲ στόχο τὴν βελτίωση τοῦ Δημόσιου Χώρου». Ὑπενθυμίζω ὃτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὴ χάθηκε λόγω παρελεύσεως τῶν ἡμερομηνιῶν. Στὶς 28 Φεβρουαρίου ἐνεκρίθη ἀπό τὸ Δημοτικό Συμβούλιο Πρεβέζης ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικῆς Προβολῆς τοῦ Δήμου, ὅπου δυστυχῶς ὑπάρχουν κὰποια πράγματα ποὺ πρέπει νὰ ἀναθεωρηθοῦν.

 Στὴν ἑνότητα «πλούσια ἱστορία τῆς Πρεβέζης καὶ μεγάλος πολιτιστικός πλοῦτος» ἀπουσιάζει παντελῶς ἀναφορά σὲ Ζάλογγο και Κασσώπη.

 Ὑπάρχει «Σχεδιασμὸς καὶ προετοιμασία γιὰ τήν ἀναβίωση τῆς ἱστορικής Ναυμαχίας τοῦ Ἀκτίου καὶ τῆς ἀναβιώσεως τὴς ἀπελευθερώσεως τῆς Πρεβέζης». Θὰ περίμενα νὰ ὑπῆρχε ἐφικτότερος στὸχος ὃπως εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου ἀπό τὴν στιγμή ὃπου ἔχουμε δεδομένη τὴν συμμετοχή τῶν Σουλιωτικῶν Ἀναβιωτικῶν Συλλόγων.

 Στὰ βίντεο -τουριστικά σπὸτ, δὲν θὰ περιλαμβάνονται πλάνα ἀπό τὴν Κασσώπη, ἕναν ἀπό τοὺς ὡραιότερους ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ πόλο ἕλξεως ἐπισκεπτῶν.

Πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ ἐξετάσουν τὶς προτάσεις καὶ θὰ πράξουν τὰ δέοντα, διότι γνώμονας ὃλων μας εἶναι τὸ καλό τοῦ τόπου.

Διαβάστηκε 3598 φορές
  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

07 Φεβρουαρίου 2023
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας καλεί τα συνδικάτα και τους Πολίτες της Πρέβεζας στη ΣΥΝΑΥΛΙΑ υπεράσπισης του Δημόσιου Χαρακτήρα της Υγείας και του Νοσοκομείου Πρέβεζας που θα
08 Νοεμβρίου 2022
Διακοπή ρεύματος εξήγγειλε η ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε αναλυτικά:
07 Φεβρουαρίου 2023
Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ιωαννίνων (Περιφέρειας Ηπείρου) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Πρέβεζας: Το ΔΣ του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ ( ΤΕΒΕ – ΤΣΑ ) Ν . Πρέβεζας ...

Πολιτική

07 Φεβρουαρίου 2023
Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των μελετών για το λιμάνι της Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ), η οποία όμως αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την
07 Φεβρουαρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας “Ανάπτυξη ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Στο μπλόκο που έστησαν οι αγρότες του Φαναρίου- Πάργας στη γέφυρα Βουβοποτάμου- Γλυκής βρέθηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η "Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας": Τη Κυριακή 5/2 πραγματοποιήθηκε συνέλευση της ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Οι ερασιτέχνες αλιείς και το κατά πόσο πρέπει να ψαρεύουν στην παραλία της Πρέβεζας αποτελούσαν διαχρονικά θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις του ...

Αθλητισμός

07 Φεβρουαρίου 2023
Η ΑΕΚ αναζητά τη δεύτερη νίκη της στο TOP-16 του BCL κι έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη γαλλική Λιμόζ, ενώ για το Κύπελλο Ολλανδίας στο ποδόσφαιρο η Άλκμααρ του Παυλίδη κοντράρεται με την Ουτρέχτη
07 Φεβρουαρίου 2023
Με νίκες συνέχισαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις τόσο οι κορασίδες όσο και οι παγκορασίδες του ΣΚ Νικόπολη. Το Σάββατο οι παγκορασίδες ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Ο Λεβαδειακός δίνει οριακό παιχνίδι απέναντι στον ντεφορμέ Βόλο για την παραμονή του στη Σούπερ Λιγκ. Στην Ιταλία, Βερόνα και Λάτσιο υπόσχονται ...
05 Φεβρουαρίου 2023
Η αναμέτρηση Φιλαθλητικός Πρέβεζας – ΠΑΣ Γιάννινα, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών της Α2 Κατηγορίας, ο οποίος ήταν ...
05 Φεβρουαρίου 2023
Ο ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας επικράτησε με σκορ 85-50 της Αστράκας BC, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ του Β' Ομίλου της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ και ...

Πολιτισμός

06 Φεβρουαρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική προβάλλει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, 21:00 το αριστουργηματικό φίλμ ««Αfter Sun» της ανερχόμενης
03 Φεβρουαρίου 2023
Η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Σε αυτά που απέδειξε στα 18 χρόνια της ιστορίας του ...
31 Ιανουαρίου 2023
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της περιοδικής έκθεσης «Μια νέα Πατρίδα: Η Πρέβεζα και οι πρόσφυγες», που φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων ...
29 Ιανουαρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική προβάλλει την   Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 ...
25 Ιανουαρίου 2023
Ο Χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πολύχρωμες γιορτές του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας, τόσο τις κεντρικές του εκδηλώσεις όσο και τις παράλληλες, ...