Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 10:30

Προτάσεις και επισημάνσεις του Προέδρου της Τ.Κ. Καμαρίνας εν όψεις της τουριστικής περιόδου

Προτάσεις και επισημάνσεις για Κασσώπη, Ζάλλογγο και Καμαρίνα καταθέτει εν όψει της τουριστικής περιόδου ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας θοδωρής Δράκος με επιστολή του προς τα τοπικά ΜΜΕ , καλώντας τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Ο κ. Δράκος στην επιστολή του αναφέρει:

Στα όρια της Δημ. Κοινότητος Καμαρίνας βρίσκονται o αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης και ο Ιερός Βράχος του Ζαλόγγου με το επιβλητικό Μνημείο και την Ιερά Μονὴ Αγίου Δημητρίου, χώροι μεγάλης επισκεψιμότητας.

Εν όψει της τουριστικής περιόδου καί της βουλήσεως των Τοπικών Αρχών να αναδειχθεί η περιοχή μας ως τουριστικός προορισμός, θα ήθελα να δημοσιοποιήσω ορισμένες προτάσεις και επισημάνσεις.

drakos2

Ὁ προορισμός προϋποθέτει πρόσβαση

Στήν Ἐπαρχιακή Ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ σὲ Ζάλογγο καὶ Κασσώπη ἡ ὁδήγηση γίνεται σὲ ἕνα σημεῖο, μόνο σὲ μία λωρίδα λόγω κατολισθήσεων. Παρότι ἔγινε ἐπισκευὴ 2 φορές ἀπό διαφορετικούς ἐργολάβους τὸ πρόβλημα παραμένει. Θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀντιστήριξη μὲ πέτρες ἢ συρματοκιβώτια διότι μὲ τὶς ἔντονες βροχοπτώσεις πού ἔχουμε πλέον στὰ μέρη μας, σὲ λίγα χρόνια ἡ πρόσβαση θὰ εἶναι σχεδόν ἀδύνατη. Ἐπίσης νὰ τοποθετηθεῖ συρμάτινο πλέγμα ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς Κασσώπης λόγω τῆς ἐπικινδυνότητας πτώσεως λίθων στὸ δρόμο.

drakos3

Ἡ πρώτη εἰκόνα μετράει

Γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάποιος τὴν Κασσώπη θὰ περάσει πεζῆ ἀπό ἕναν «ἀγροτικό» δρόμο 150 μέτρων.

Ὁ δρόμος αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρωθεῖ με χαλίκι και γκρίζα ψηφίδα , νὰ τοποθετηθεῖ ξύλινο στηθαῖο ἀπό τὴν κάτω πλευρά συμφώνως τῶν προδιαγραφῶν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, νὰ δημιουργηθοῦν φράγματα μὲ κορμοὺς δέντρων σὲ ὁρισμένα σημεῖα, διότι τὸ χῶμα τοῦ δρόμου ἔχει ἀρχίσει και ὑποχωρεῖ και νὰ τοποθετηθεῖ δημοτικός φωτισμός στὶς ὑπάρχουσες κολῶνες ἠλεκτροδοτήσεως.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὃτι στὴν Κασσώπη γίνονται ἐξαιρετικὲς ἐργασίες στὸ Θέατρο καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ παραδοθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τὰ ὡραιότερα τῆς χώρας.

Χρέος στὸ παρελθόν παρακαταθήκη στὸ μέλλον

Τὸ Ζάλογγο εἶναι Παγκόσμιος Φάρος Ἐλευθερίας καί πρέπει νὰ τύχει ἀναλόγου ἀντιμετωπίσεως.

Στὸ θέμα τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, ἠλεκτροφωτισμοῦ και ἀντικεραυνικῆς προστασίας ἔχει κατατεθεῖ αἲτηση ἀπό τὸν Δῆμο μας στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ἀναμένουμε νὰ δοθεῖ λύση.

Τὸ ἀναβατόριο, τὸ ὁποῖο ἒπρεπε νὰ ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴν ἀνάλογη ζέση ἀπό τοὺς ἁρμοδίους. Σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ζογγολόπουλου, τὸ ὁποῖο καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ συνταχθεῖ ἕνας φάκελλος μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἀπευθυνθοῦμε στὰ Ἱδρύματα Ὢνάσης καὶ Νιάρχος ζητώντας χρηματοδότηση.

Νὰ διαμορφωθεῖ τὸ μονοπάτι ἀπό τὸ Μνημεῖο Ζαλόγγου στὸν Ἃη-Ταξιάρχη καὶ ὁ χῶρος μπροστὰ στὸ Ναό. Νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ τάφοι τῶν πεσόντων τοῦ πολέμου τοῦ 1897 καὶ νὰ τοποθετηθοῦν δίγλωσσες ἐνημερωτικὲς πινακίδες. Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἔχει ἀπαντήσει σὲ αἲτημα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Πρέβεζα» καὶ τῶν ὅμορων Δημ. Κοινοτήτων, καθορίζοντας τὶς προδιαγραφὲς.

drakos4

Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία.

Στὴν Καμαρίνα ὑπάρχει Λαογραφικὸ Μουσεῖο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ λειτουργεῖ μὲ προσωπικό τοὺς θερινούς τουλάχιστον μῆνες. Ἡ μελέτη γιὰ τὴν μετατροπή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ζογγολόπουλου θὰ πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθεῖ ΑΜΕΣΑ καὶ νὰ διερευνηθεῖ ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στὸ πρόγραμμα τοῦ ΥΠΕΝ «Παρεμβάσεις μὲ στόχο τὴν βελτίωση τοῦ Δημόσιου Χώρου». Ὑπενθυμίζω ὃτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὴ χάθηκε λόγω παρελεύσεως τῶν ἡμερομηνιῶν. Στὶς 28 Φεβρουαρίου ἐνεκρίθη ἀπό τὸ Δημοτικό Συμβούλιο Πρεβέζης ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικῆς Προβολῆς τοῦ Δήμου, ὅπου δυστυχῶς ὑπάρχουν κὰποια πράγματα ποὺ πρέπει νὰ ἀναθεωρηθοῦν.

 Στὴν ἑνότητα «πλούσια ἱστορία τῆς Πρεβέζης καὶ μεγάλος πολιτιστικός πλοῦτος» ἀπουσιάζει παντελῶς ἀναφορά σὲ Ζάλογγο και Κασσώπη.

 Ὑπάρχει «Σχεδιασμὸς καὶ προετοιμασία γιὰ τήν ἀναβίωση τῆς ἱστορικής Ναυμαχίας τοῦ Ἀκτίου καὶ τῆς ἀναβιώσεως τὴς ἀπελευθερώσεως τῆς Πρεβέζης». Θὰ περίμενα νὰ ὑπῆρχε ἐφικτότερος στὸχος ὃπως εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου ἀπό τὴν στιγμή ὃπου ἔχουμε δεδομένη τὴν συμμετοχή τῶν Σουλιωτικῶν Ἀναβιωτικῶν Συλλόγων.

 Στὰ βίντεο -τουριστικά σπὸτ, δὲν θὰ περιλαμβάνονται πλάνα ἀπό τὴν Κασσώπη, ἕναν ἀπό τοὺς ὡραιότερους ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ πόλο ἕλξεως ἐπισκεπτῶν.

Πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ ἐξετάσουν τὶς προτάσεις καὶ θὰ πράξουν τὰ δέοντα, διότι γνώμονας ὃλων μας εἶναι τὸ καλό τοῦ τόπου.

Διαβάστηκε 2440 φορές
  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

10 Αυγούστου 2022
“Χιονοστιβάδα” -εν μέσω θέρους- αρνητικών εξελίξεων γύρω από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες. Την ώρα που
10 Αυγούστου 2022
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στον Τουρισμό Πάργας: "Συναδέλφισσες /συνάδελφοι Όσο και αν κλαίγονται οι ...
09 Αυγούστου 2022
Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2022, έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας ...
08 Αυγούστου 2022
Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας κάνει γνωστό πως δημοσιεύθηκε η προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΛΛ469079-Α9Θ) για πλήρωση των παρακάτω θέσεων ...

Πολιτική

10 Αυγούστου 2022
Στα χρόνια της πανδημίας, όπου το παρόν προσομοιάζει σε απώτερο μέλλον, όπου ο πόλεμος προκύπτει πάλι σαν φυσικό φαινόμενο και το «τέλος της Ιστορίας» προβάλλει την ανάγκη για την αρχή μιας άλλης,
10 Αυγούστου 2022
Στις 29 Ιουλίου το atpreveza.gr με αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ, σας είχε ενημερώσει για την προφορική ανάθεση του ίδιου του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου ...
04 Αυγούστου 2022
Αποφασισμένος να τραβήξει στα... άκρα την αντιπαράθεση με τον φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ...
04 Αυγούστου 2022
Η δημοτική κίνηση ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και τη πόλη της Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Aνακηρύχθηκε ο ανάδοχος για το ...
03 Αυγούστου 2022
Στο Δήμο Πάργας και στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών αναμένεται να περιοδεύσει από σήμερα έως και τις 5 Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας ...

Αθλητισμός

10 Αυγούστου 2022
Το Σούπερ Καπ Ευρώπης ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα, με τη Ρεάλ να είναι το φαβορί κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μία αναμέτρηση διεξάγεται για το Κόνφερενς, με τη Γκιμαράες να υποδέχεται
09 Αυγούστου 2022
Γράφει για το Foxbet ο Κώστας Φίλιος Διπλή... περιπλάνηση απόψε, μία πρόταση από τα σαλόνια του Τσάμπιονς Λιγκ και μία από τα... αλώνια της Γ' ...
08 Αυγούστου 2022
Στο σημαντικότερο ματς της ημέρας, η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται τη Γουότφορντ στο «Χόθορνς». Αμφότερες άρχισαν με θετικό τρόπο τη σεζόν 2022/23 και ...
07 Αυγούστου 2021
Η Σκακιστική Ένωση ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας και ο Δήμος Πρέβεζας προσκαλούν όλους και όλες που αγαπούν ή θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα του σκακιού να ...
07 Αυγούστου 2022
«Γεμίζει» το πρόγραμμα του Σαββάτου, με την πρώτη αγωνιστική σε Πρέμιερ Λιγκ, Μπουντεσλίγκα και Σαμπιονά. Ματσάρα στο Ντόρτμουντ. Ευκαιρία για ...

Πολιτισμός

10 Αυγούστου 2022
Τα εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ την Πέμπτη 11 Αυγούστου στην Πρέβεζα, "εξαφανίζονται" με ταχύτατους ρυθμούς. Βιαστείτε και προμηθευτείτε έγκαιρα το εισιτήριό σας εισιτήριό στα
08 Αυγούστου 2022
Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ ! Η Μαρίνα Σάττι στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 στις 21.30 20 χρόνια Preveza ...
09 Αυγούστου 2022
Ο Λαγός και η ΧελώναΟ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ”   ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ" - ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΩΡΑ 21.00 ...
09 Αυγούστου 2022
Ο Δήμος Πάργας στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Πάργας "Η Αυλαία", παρουσιάζει τις ...
08 Αυγούστου 2022
Την ακύρωση του Zero festival που διεξάγεται στη Λίμνη Ζηρού ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Στην ανακοίνωση αναφέρουν: Ο Αύγουστος είναι συνήθως ...