title1 -- ΣΤΗΛΕΣ --
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 14:29

ΔΕΠΑΝ και Ambrus – Η γνωστή και η... λιγότερο γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας και η σημασία τους

Η στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με μία εταιρεία-δίκτυο πόλεων, την ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη), έχει απασχολήσει στο παρελθόν το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας, αλλά και εν γένει την πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο.

Αρχίζει ωστόσο να παίρνει χαρακτηριστικά διαμόρφωσης στρατηγικής συνεργασίας η μέχρι τώρα επαφή με συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί.

Στη ΔΕΠΑΝ ο Δήμος Πρέβεζας έχει αναθέσει έναν όγκο έργων που κατατέθηκαν ως δράσεις στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ιδιαίτερα σημαντικών για την Πρέβεζα.

Αυτά είναι:

 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με προϋπολογισμό: 673.600 ευρώ.

 • «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ. Σινώπης», με προϋπολογισμό 1.994.000,00€ προ ΦΠΑ.

 • «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 9.725.264,58 ευρώ.

 • «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (μελέτες Κάστρου Παντοκράτορα και ανάπλαση περιοχής), με προϋπολογισμό 5.849.724,45 ευρώ.

 • «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Πρέβεζας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 344.251,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το συγκεκριμένο έργο έχει εντεταγμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Η αμοιβή της ΔΕΠΑΝ προκύπτει -σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις- για τα έργα που υποβλήθηκαν στο “Αντώνης Τρίτσης” μέσω του 1,5% του προϋπολογισμού των παραπάνω έργων ή υποέργων τους, υπολογίζεται ότι συνολικά ξεπερνάει συνολικά τις 200.000 ευρώ, ποσό βέβαια που δεν επιβαρύνει τον Δήμο Πρέβεζας αλλά είναι ενταγμένη δαπάνη στο πρόγραμμα.

Στη ΔΕΠΑΝ έχει δοθεί επίσης με απευθείας ανάθεση το έργο «Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Πρέβεζας» (αμοιβή 9.900 ευρώ), ενώ κατά δήλωση των διοικούντων σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, έχουν βοηθήσει στο έργο WONDER, στην τεχνική έκθεση βοηθώντας τον Δήμο στις φυσικές καταστροφές σε Ψαθάκι και Άγιο Θωμά και στην τεχνική έκθεση για το έργο των κρηπιδωμάτων του λιμένα Πρέβεζας.

 

Το ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος στην στρατηγική συνεργασία του Δήμου με τη ΔΕΠΑΝ έχει να κάνει κυρίως με το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Κι αυτό καθώς εγκαταλείφθηκε η πάγια θέση του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί από τις Κτιριακές Υποδομές και η ανέγερση του Σχολείου θα ενταχθεί ως έργο προτεραιότητας στο νέο ΠΕΠ Ηπείρου της περιόδου 2021-2027.

 

Αυτή ωστόσο ήταν η πλέον γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου. Προκύπτει όμως από τις αναθέσεις πως υπάρχει μία καλή συνεργασία και με τη συμβουλευτική εταιρεία Ambrus με έδρα το Κολωνάκι.

 

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει με αποφάσεις Δημάρχου και τη μορφή απευθείας ανάθεσης τα παρακάτω έργα:

 

 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου έργου στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ05, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και ωρίμανση της πράξης για υποβολή του φακέλου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας του Δήμου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 5.000 ευρώ.

 • Σύνταξη και επικαιροποίηση φακέλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δήμου Πρέβεζας με προϋπολογισμό 13.640 ευρώ.

Συνολικά δηλαδή οι αναθέσεις έχουν ξεπεράσει τα 40.000 ευρώ στο σύνολο.

Το υδατοδρόμιο, αλλά και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για το Δήμο Πρέβεζας και την ανάπτυξή του, καθώς στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα σημαντικό κλάδο μεταφορών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για μία υποχρέωση που έπρεπε πάση θυσία να υλοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr υπήρχε αρχικά διάθεση από τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο για τη σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Πρέβεζας μέσω οικονομοτεχνικής μελέτης. Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε από το Δήμαρχο Πρέβεζας, λόγω της αλλαγής του καταστατικού της ΕΤΑΝΑΜ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπήρχε σκέψη να συνεισφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και σε αυτόν τον τομέα.

Παρ' όλα αυτά στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Γεωργάκος είναι ξεκάθαρος ότι δεν θα προχωρήσει.

 

Το υδατοδρόμιο Πρέβεζας όμως είναι σημαντικό και για τους παρακάτω λόγους, που έχουν να κάνουν με την τριπλή ισόρροπη ανάπτυξη του λιμένα Πρέβεζας, για τους εξής λόγους:

 

 1. Στο Master Plan του λιμένα Πρέβεζας που είναι εν ισχύ δεν υπήρχε πρόβλεψη για χωροθέτηση υδατοδρομίου.

 2. Στις δύο προτάσεις που έθεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας σε ηλεκτρονική διαβούλευση για την τροποποίηση του Master Plan, το υδατοδρόμιο τοποθετείται δίπλα από το αλιευτικό καταφύγιο εκεί που είχε τοποθετηθεί η όπερα του νερού και του ονείρου (δείτε ΕΔΩ).

 3. Στις 6 Οκτωβρίου 2021 (δείτε ΕΔΩ) οι επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας παρουσίασαν την πρότασή τους για την τροποποίηση του Master Plan, τοποθετώντας το υδατοδρόμιο δίπλα ακριβώς από τη θέση κρουαζιέρας όπως αυτή προβλέπεται με το ισχύον Master Plan.

 4. Αυτόματα η ήδη προαποφασισμένη θέση του υδατοδρομίου κι εφόσον είναι σε εξέλιξη από την Ambrus η σχετική μελέτη, η πρόταση των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα, όσο εμπεριστατωμένη κι αν είναι ακυρώνεται στην πράξη. Το υδατοδρόμιο δηλαδή λειτουργεί ως “πολιορκητικός κριός” για να δημιουργηθούν τετελεσμένα, αναφορικά με μία δημόσια διαβούλευση, που δεν έχει γίνει και κανείς ακόμη δεν γνωρίζει αν θα γίνει.

 protasi1

 

Π.Τ.

 

 

Διαβάστηκε 20440 φορές
 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

08 Φεβρουαρίου 2023
Το Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας απέστειλε το παρακάτω ευχαριστήριο: Με την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου κατάρτισης (2023Α΄) του Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες
08 Φεβρουαρίου 2023
Ο Δήμος Πάργας σε συνεργασία με την ΠΕΔ Ηπείρου καλεί τους δημότες που επιθυμούν να συνδράμουν του σεισμόπληκτους συνανθρώπους μας σε Τουρκία και ...
08 Φεβρουαρίου 2023
H Ομάδα πολιτών ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ καλεί την Περιφέρεια Ηπείρου και όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου να πάρουν θέση για την ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας καλεί τα συνδικάτα και τους Πολίτες της Πρέβεζας στη ΣΥΝΑΥΛΙΑ υπεράσπισης του Δημόσιου Χαρακτήρα ...
08 Νοεμβρίου 2022
Διακοπή ρεύματος εξήγγειλε η ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε αναλυτικά:

Πολιτική

07 Φεβρουαρίου 2023
Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των μελετών για το λιμάνι της Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ), η οποία όμως αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την
07 Φεβρουαρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας “Ανάπτυξη ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Στο μπλόκο που έστησαν οι αγρότες του Φαναρίου- Πάργας στη γέφυρα Βουβοποτάμου- Γλυκής βρέθηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η "Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας": Τη Κυριακή 5/2 πραγματοποιήθηκε συνέλευση της ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Οι ερασιτέχνες αλιείς και το κατά πόσο πρέπει να ψαρεύουν στην παραλία της Πρέβεζας αποτελούσαν διαχρονικά θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις του ...

Αθλητισμός

08 Φεβρουαρίου 2023
Ο Ολυμπιακός αναζητά την έκτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα και δοκιμάζεται στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναμένεται να αγωνιστεί πολύ, καθώς δεν υπάρχει η εναλλακτική
07 Φεβρουαρίου 2023
Η ΑΕΚ αναζητά τη δεύτερη νίκη της στο TOP-16 του BCL κι έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη γαλλική Λιμόζ, ενώ για το Κύπελλο Ολλανδίας στο ποδόσφαιρο η ...
07 Φεβρουαρίου 2023
Με νίκες συνέχισαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις τόσο οι κορασίδες όσο και οι παγκορασίδες του ΣΚ Νικόπολη. Το Σάββατο οι παγκορασίδες ...
06 Φεβρουαρίου 2023
Ο Λεβαδειακός δίνει οριακό παιχνίδι απέναντι στον ντεφορμέ Βόλο για την παραμονή του στη Σούπερ Λιγκ. Στην Ιταλία, Βερόνα και Λάτσιο υπόσχονται ...
05 Φεβρουαρίου 2023
Η αναμέτρηση Φιλαθλητικός Πρέβεζας – ΠΑΣ Γιάννινα, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών της Α2 Κατηγορίας, ο οποίος ήταν ...

Πολιτισμός

06 Φεβρουαρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική προβάλλει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, 21:00 το ...
03 Φεβρουαρίου 2023
Η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Σε αυτά που απέδειξε στα 18 χρόνια της ιστορίας του ...
31 Ιανουαρίου 2023
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της περιοδικής έκθεσης «Μια νέα Πατρίδα: Η Πρέβεζα και οι πρόσφυγες», που φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων ...
29 Ιανουαρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική προβάλλει την   Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 ...