title1 -- ΣΤΗΛΕΣ --
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 14:29

ΔΕΠΑΝ και Ambrus – Η γνωστή και η... λιγότερο γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας και η σημασία τους

Η στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με μία εταιρεία-δίκτυο πόλεων, την ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη), έχει απασχολήσει στο παρελθόν το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας, αλλά και εν γένει την πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο.

Αρχίζει ωστόσο να παίρνει χαρακτηριστικά διαμόρφωσης στρατηγικής συνεργασίας η μέχρι τώρα επαφή με συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί.

Στη ΔΕΠΑΝ ο Δήμος Πρέβεζας έχει αναθέσει έναν όγκο έργων που κατατέθηκαν ως δράσεις στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ιδιαίτερα σημαντικών για την Πρέβεζα.

Αυτά είναι:

 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με προϋπολογισμό: 673.600 ευρώ.

 • «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ. Σινώπης», με προϋπολογισμό 1.994.000,00€ προ ΦΠΑ.

 • «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 9.725.264,58 ευρώ.

 • «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (μελέτες Κάστρου Παντοκράτορα και ανάπλαση περιοχής), με προϋπολογισμό 5.849.724,45 ευρώ.

 • «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Πρέβεζας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 344.251,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το συγκεκριμένο έργο έχει εντεταγμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Η αμοιβή της ΔΕΠΑΝ προκύπτει -σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις- για τα έργα που υποβλήθηκαν στο “Αντώνης Τρίτσης” μέσω του 1,5% του προϋπολογισμού των παραπάνω έργων ή υποέργων τους, υπολογίζεται ότι συνολικά ξεπερνάει συνολικά τις 200.000 ευρώ, ποσό βέβαια που δεν επιβαρύνει τον Δήμο Πρέβεζας αλλά είναι ενταγμένη δαπάνη στο πρόγραμμα.

Στη ΔΕΠΑΝ έχει δοθεί επίσης με απευθείας ανάθεση το έργο «Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Πρέβεζας» (αμοιβή 9.900 ευρώ), ενώ κατά δήλωση των διοικούντων σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, έχουν βοηθήσει στο έργο WONDER, στην τεχνική έκθεση βοηθώντας τον Δήμο στις φυσικές καταστροφές σε Ψαθάκι και Άγιο Θωμά και στην τεχνική έκθεση για το έργο των κρηπιδωμάτων του λιμένα Πρέβεζας.

 

Το ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος στην στρατηγική συνεργασία του Δήμου με τη ΔΕΠΑΝ έχει να κάνει κυρίως με το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Κι αυτό καθώς εγκαταλείφθηκε η πάγια θέση του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί από τις Κτιριακές Υποδομές και η ανέγερση του Σχολείου θα ενταχθεί ως έργο προτεραιότητας στο νέο ΠΕΠ Ηπείρου της περιόδου 2021-2027.

 

Αυτή ωστόσο ήταν η πλέον γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου. Προκύπτει όμως από τις αναθέσεις πως υπάρχει μία καλή συνεργασία και με τη συμβουλευτική εταιρεία Ambrus με έδρα το Κολωνάκι.

 

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει με αποφάσεις Δημάρχου και τη μορφή απευθείας ανάθεσης τα παρακάτω έργα:

 

 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου έργου στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ05, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και ωρίμανση της πράξης για υποβολή του φακέλου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας του Δήμου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 5.000 ευρώ.

 • Σύνταξη και επικαιροποίηση φακέλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δήμου Πρέβεζας με προϋπολογισμό 13.640 ευρώ.

Συνολικά δηλαδή οι αναθέσεις έχουν ξεπεράσει τα 40.000 ευρώ στο σύνολο.

Το υδατοδρόμιο, αλλά και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για το Δήμο Πρέβεζας και την ανάπτυξή του, καθώς στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα σημαντικό κλάδο μεταφορών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για μία υποχρέωση που έπρεπε πάση θυσία να υλοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr υπήρχε αρχικά διάθεση από τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο για τη σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Πρέβεζας μέσω οικονομοτεχνικής μελέτης. Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε από το Δήμαρχο Πρέβεζας, λόγω της αλλαγής του καταστατικού της ΕΤΑΝΑΜ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπήρχε σκέψη να συνεισφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και σε αυτόν τον τομέα.

Παρ' όλα αυτά στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Γεωργάκος είναι ξεκάθαρος ότι δεν θα προχωρήσει.

 

Το υδατοδρόμιο Πρέβεζας όμως είναι σημαντικό και για τους παρακάτω λόγους, που έχουν να κάνουν με την τριπλή ισόρροπη ανάπτυξη του λιμένα Πρέβεζας, για τους εξής λόγους:

 

 1. Στο Master Plan του λιμένα Πρέβεζας που είναι εν ισχύ δεν υπήρχε πρόβλεψη για χωροθέτηση υδατοδρομίου.

 2. Στις δύο προτάσεις που έθεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας σε ηλεκτρονική διαβούλευση για την τροποποίηση του Master Plan, το υδατοδρόμιο τοποθετείται δίπλα από το αλιευτικό καταφύγιο εκεί που είχε τοποθετηθεί η όπερα του νερού και του ονείρου (δείτε ΕΔΩ).

 3. Στις 6 Οκτωβρίου 2021 (δείτε ΕΔΩ) οι επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας παρουσίασαν την πρότασή τους για την τροποποίηση του Master Plan, τοποθετώντας το υδατοδρόμιο δίπλα ακριβώς από τη θέση κρουαζιέρας όπως αυτή προβλέπεται με το ισχύον Master Plan.

 4. Αυτόματα η ήδη προαποφασισμένη θέση του υδατοδρομίου κι εφόσον είναι σε εξέλιξη από την Ambrus η σχετική μελέτη, η πρόταση των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα, όσο εμπεριστατωμένη κι αν είναι ακυρώνεται στην πράξη. Το υδατοδρόμιο δηλαδή λειτουργεί ως “πολιορκητικός κριός” για να δημιουργηθούν τετελεσμένα, αναφορικά με μία δημόσια διαβούλευση, που δεν έχει γίνει και κανείς ακόμη δεν γνωρίζει αν θα γίνει.

 protasi1

 

Π.Τ.

 

 

Διαβάστηκε 20716 φορές
 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

31 Μαϊος 2023
Νέα διανομή τροφίμων θα πραγματοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στις 7-9 Ιουνίου2023 στα πλαίσια του ΕΠ «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το
31 Μαϊος 2023
Στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή ...
31 Μαϊος 2023
Άμεση συνεργασία και περαιτέρω ενημέρωση θα ζητήσει η ΔΕΥΑ Πρέβεζας από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ...
31 Μαϊος 2023
Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα για την πόλη της Πρέβεζας αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας τη Δευτέρα. Πρόκειται ...

Πολιτική

31 Μαϊος 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": Με επιστολή του στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδα Αργυρό, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής
31 Μαϊος 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΤΕ Πρέβεζας του ΚΚΕ: Άμεση λύση οφείλει να δώσει η κυβέρνηση στο πρόβλημα χιλιάδων μη μισθωτών -ελεύθερων ...
31 Μαϊος 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη “Ανάπτυξη Τώρα” ανακοινώνει πως ο Μιχάλης ...
30 Μαϊος 2023
“Βόμβα” για τη δημόσια υγεία των κατοίκων αρκετών κοινοτήτων του Δήμου Πρέβεζας αποτελεί η έκθεση αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και ...
30 Μαϊος 2023
Η απουσία του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής στην κυριακάτικη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΓΝ Πρέβεζας για τα ...

Αθλητισμός

31 Μαϊος 2023
Σεβίλλη - Ρόμα: Από το 2006 έως το 2020, η Σεβίλλη κατέκτησε 6 φορές το Europa League. Η Ρόμα έχει στον πάγκο της τον Ζοσέ Μουρίνιο, έναν από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην Ευρώπη που
30 Μαϊος 2023
Η προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας και το Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Περιστέρι, ξεχωρίζουν στο αποψινό κουπόνι. 905. ...
29 Μαϊος 2023
Βάση τη Σκανδιναβία έχει το αποψινό κουπόνι, την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα Ελβετίας, αλλά και τον τελικό ανόδου από την Α' Αγγλίας. ...
29 Μαϊος 2023
Αγώνες αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν στα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας. Σε σχετική ανακοίνωση η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών ...
28 Μαϊος 2023
Τελευταία αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ, με τη γηπεδούχο Άστον Βίλα να έχει προβάδισμα αλλά και κίνητρο υποδεχόμενη την Μπράιτον. Στη Λα Λίγκα, η ...

Πολιτισμός

30 Μαϊος 2023
ΣΟΦΟΚΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Προπώληση -ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- από 12 ευρώ   Την Τετάρτη 26 Ιουλίου, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης
29 Μαϊος 2023
Με την εμφάνιση του Φοίβου Δεληβοριά ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας το 21ο Preveza Jazz Festival. ...
24 Μαϊος 2023
Σε ρυθμούς jazz κινείται από χθες η Πρέβεζα, αφού ξεκίνησε το 21ο Preveza Jazz Festival το οποίο και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με την ...
24 Μαϊος 2023
Ένα δυναμικό τριήμερο στις 26,27 και 28 Μαΐου στην παραλία της Πρέβεζας μας υπόσχονται οι διοργανωτές του Preveza Jazz Festival, το οποίο φέτος ...
23 Μαϊος 2023
Μια μέρα πριν την έναρξη του Preveza Jazz Festival η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και ...