title1 -- ΣΤΗΛΕΣ --
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 14:29

ΔΕΠΑΝ και Ambrus – Η γνωστή και η... λιγότερο γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας και η σημασία τους

Η στρατηγική συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με μία εταιρεία-δίκτυο πόλεων, την ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη), έχει απασχολήσει στο παρελθόν το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας, αλλά και εν γένει την πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο.

Αρχίζει ωστόσο να παίρνει χαρακτηριστικά διαμόρφωσης στρατηγικής συνεργασίας η μέχρι τώρα επαφή με συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί.

Στη ΔΕΠΑΝ ο Δήμος Πρέβεζας έχει αναθέσει έναν όγκο έργων που κατατέθηκαν ως δράσεις στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ιδιαίτερα σημαντικών για την Πρέβεζα.

Αυτά είναι:

 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με προϋπολογισμό: 673.600 ευρώ.

 • «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ. Σινώπης», με προϋπολογισμό 1.994.000,00€ προ ΦΠΑ.

 • «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 9.725.264,58 ευρώ.

 • «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (μελέτες Κάστρου Παντοκράτορα και ανάπλαση περιοχής), με προϋπολογισμό 5.849.724,45 ευρώ.

 • «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Πρέβεζας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 344.251,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το συγκεκριμένο έργο έχει εντεταγμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Η αμοιβή της ΔΕΠΑΝ προκύπτει -σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις- για τα έργα που υποβλήθηκαν στο “Αντώνης Τρίτσης” μέσω του 1,5% του προϋπολογισμού των παραπάνω έργων ή υποέργων τους, υπολογίζεται ότι συνολικά ξεπερνάει συνολικά τις 200.000 ευρώ, ποσό βέβαια που δεν επιβαρύνει τον Δήμο Πρέβεζας αλλά είναι ενταγμένη δαπάνη στο πρόγραμμα.

Στη ΔΕΠΑΝ έχει δοθεί επίσης με απευθείας ανάθεση το έργο «Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Πρέβεζας» (αμοιβή 9.900 ευρώ), ενώ κατά δήλωση των διοικούντων σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, έχουν βοηθήσει στο έργο WONDER, στην τεχνική έκθεση βοηθώντας τον Δήμο στις φυσικές καταστροφές σε Ψαθάκι και Άγιο Θωμά και στην τεχνική έκθεση για το έργο των κρηπιδωμάτων του λιμένα Πρέβεζας.

 

Το ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος στην στρατηγική συνεργασία του Δήμου με τη ΔΕΠΑΝ έχει να κάνει κυρίως με το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Κι αυτό καθώς εγκαταλείφθηκε η πάγια θέση του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί από τις Κτιριακές Υποδομές και η ανέγερση του Σχολείου θα ενταχθεί ως έργο προτεραιότητας στο νέο ΠΕΠ Ηπείρου της περιόδου 2021-2027.

 

Αυτή ωστόσο ήταν η πλέον γνωστή στρατηγική συνεργασία του Δήμου. Προκύπτει όμως από τις αναθέσεις πως υπάρχει μία καλή συνεργασία και με τη συμβουλευτική εταιρεία Ambrus με έδρα το Κολωνάκι.

 

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει με αποφάσεις Δημάρχου και τη μορφή απευθείας ανάθεσης τα παρακάτω έργα:

 

 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου έργου στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ05, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και ωρίμανση της πράξης για υποβολή του φακέλου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας του Δήμου Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 5.000 ευρώ.

 • Σύνταξη και επικαιροποίηση φακέλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δήμου Πρέβεζας με προϋπολογισμό 13.640 ευρώ.

Συνολικά δηλαδή οι αναθέσεις έχουν ξεπεράσει τα 40.000 ευρώ στο σύνολο.

Το υδατοδρόμιο, αλλά και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για το Δήμο Πρέβεζας και την ανάπτυξή του, καθώς στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα σημαντικό κλάδο μεταφορών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για μία υποχρέωση που έπρεπε πάση θυσία να υλοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr υπήρχε αρχικά διάθεση από τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο για τη σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Πρέβεζας μέσω οικονομοτεχνικής μελέτης. Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε από το Δήμαρχο Πρέβεζας, λόγω της αλλαγής του καταστατικού της ΕΤΑΝΑΜ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπήρχε σκέψη να συνεισφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και σε αυτόν τον τομέα.

Παρ' όλα αυτά στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Γεωργάκος είναι ξεκάθαρος ότι δεν θα προχωρήσει.

 

Το υδατοδρόμιο Πρέβεζας όμως είναι σημαντικό και για τους παρακάτω λόγους, που έχουν να κάνουν με την τριπλή ισόρροπη ανάπτυξη του λιμένα Πρέβεζας, για τους εξής λόγους:

 

 1. Στο Master Plan του λιμένα Πρέβεζας που είναι εν ισχύ δεν υπήρχε πρόβλεψη για χωροθέτηση υδατοδρομίου.

 2. Στις δύο προτάσεις που έθεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας σε ηλεκτρονική διαβούλευση για την τροποποίηση του Master Plan, το υδατοδρόμιο τοποθετείται δίπλα από το αλιευτικό καταφύγιο εκεί που είχε τοποθετηθεί η όπερα του νερού και του ονείρου (δείτε ΕΔΩ).

 3. Στις 6 Οκτωβρίου 2021 (δείτε ΕΔΩ) οι επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας παρουσίασαν την πρότασή τους για την τροποποίηση του Master Plan, τοποθετώντας το υδατοδρόμιο δίπλα ακριβώς από τη θέση κρουαζιέρας όπως αυτή προβλέπεται με το ισχύον Master Plan.

 4. Αυτόματα η ήδη προαποφασισμένη θέση του υδατοδρομίου κι εφόσον είναι σε εξέλιξη από την Ambrus η σχετική μελέτη, η πρόταση των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα, όσο εμπεριστατωμένη κι αν είναι ακυρώνεται στην πράξη. Το υδατοδρόμιο δηλαδή λειτουργεί ως “πολιορκητικός κριός” για να δημιουργηθούν τετελεσμένα, αναφορικά με μία δημόσια διαβούλευση, που δεν έχει γίνει και κανείς ακόμη δεν γνωρίζει αν θα γίνει.

 protasi1

 

Π.Τ.

 

 

Διαβάστηκε 18117 φορές
roi
 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

05 Δεκεμβρίου 2021
3526 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 715 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 79 ακόμη θάνατοι. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή στην Ήπειρο
05 Δεκεμβρίου 2021
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός ...
03 Δεκεμβρίου 2021
5157 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 697 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 88 ακόμη θάνατοι. ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Το Istorima ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου πρόσκληση για συνεργασία με νέους και νέες στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, οι οποίοι θα ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του αρθρ. 52 του Ν. 2696 / 1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του ...

Πολιτική

05 Δεκεμβρίου 2021
Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα από τις 7 κάλπες που στήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την εκλογή του νέου Προέδρου του Κινήματος
05 Δεκεμβρίου 2021
Χωρίς προβλήματα διεξάγονται από το πρωί στην Πρέβεζα οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τα σημεία που θα στηθούν κάλπες στο Ν. Πρέβεζας στις 5 Δεκεμβρίου, στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου ...
03 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": "Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπως ...
03 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Ήπειρο Γιώργος Πρέντζας: “Στην συζήτηση του Π.Σ. την Δευτέρα 29-11 με ...

Αθλητισμός

05 Δεκεμβρίου 2021
Το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ξεχωρίζει από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής (5/12). Μάθε τα πάντα για το στοιχιμαν live betting! 540. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)
05 Δεκεμβρίου 2021
Την έβδομη κατά σειρά νίκη πέτυχε σήμερα η ομάδα του Φιλαθλητικού ΓΣ Πρέβεζας στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ασκληπιό Τρικάλων, με 3-0 σετ. ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω δήλωση έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την Παραμυθιά για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, ο προπονητής της Νικόπολης Σπύρος ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΣΚ Νικόπολη δεν κατάφερε να διατηρήσει το φετινό αήττητό του στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Β' Ομίλου της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, καθώς γνώρισε την ήττα στο ΔΑΚ ...

Πολιτισμός

03 Δεκεμβρίου 2021
«Ένας από τους ανθεκτικότερους και εγκυρότερους θεσμούς της συγγραφικής κοινότητας», όπως τον χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τα λογοτεχνικά βραβεία της
02 Δεκεμβρίου 2021
Αποσπώντας το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα και τα ευμενέστατα σχόλια του κοινού, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση ...
30 Νοεμβρίου 2021
Το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», στα πλαίσια των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών του δράσεων, διοργανώνει ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας, το ...
29 Νοεμβρίου 2021
Το πρώτο τραγούδι των “Μπαμ τρελελέ” βρίσκεται από χθες (στις 7:30) στο youtube με τίτλο "Κρίμα". Είναι ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Ρούγκα και ...
25 Νοεμβρίου 2021
Στο Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα συμμετάσχει το ...