Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 12:49

Κώστας Μπάρκας: Πότε θα ασχοληθεί σοβαρά η κυβέρνηση με τα προβλήματα των ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας;

Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μπάρκας:

Ερώτηση προς τους τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Πρέβεζας, κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Κύρια αιτία, η απουσία διακανονισμού των οφειλών προς τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επικρέμαται καθημερινά η απειλή διακοπής του ρεύματος στα αντλιοστάσια, με δραματικές συνέπειες για τις καλλιέργειες, ειδικά σε μια περίοδο που είναι υπαρκτός ο κίνδυνος των πλημμυρών. Ουσιαστικά οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, όχι μόνο στον Νομό Πρέβεζας, βρίσκονται διαρκώς με τον κίνδυνο, είτε να μην έχουν νερό το καλοκαίρι, είτε να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες στα χωράφια, λόγω του κομμένου ρεύματος στα αντλιοστάσια. Παράλληλα, η μη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ενταχθούν, ακόμη κι αν έχουν, ή προετοιμάζονται για να έχουν, πλήρη και ώριμα προς ένταξη σε Κοινοτικά Προγράμματα έργα. Παρά το γεγονός, ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει κατά καιρούς δεσμεύσεις πόρων για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ της χώρας, όπως για παράδειγμα, τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για την ηλεκτροδότησή τους, εντούτοις αντίστοιχες ανακοινώσεις παραμένουν «κενό γράμμα», αφού για να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. Από την πλευρά τους οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών προς τη ΔΕΗ, ώστε και να καταβληθούν οι οφειλές και οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ να μπορέσουν να υλοποιήσουν κρίσιμες επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Να σημειωθεί, ότι τουλάχιστον για φέτος η κατάσταση για τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο θα είναι πολύ δύσκολη, διότι στις συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προστίθεται η αλματώδης αύξηση των ενεργειακού κόστους, με τον υπερδιπλασιασμό του τιμολογίου του αγροτικού ρεύματος και την εξαίρεση από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» των καταναλώσεων Μέσης Τάσης, άρα της μεγάλης πλειονότητας των αγροτικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και των αντλιακών συγκροτημάτων. Σε μια περίοδο, λοιπόν, που αναμένεται σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, με την κυβέρνηση να παραμένει θεατής, η αύξηση του κόστους ενέργειας θα προσθέσει νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Ο κ. Μπάρκας καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας να μην απειλούνται καθημερινά με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, σε μια κατεύθυνση ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 20/10/2021

Ερώτηση

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η απουσία κυβερνητικού σχεδιασμού οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Πρέβεζας»

Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία τους βρίσκονται οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) του Νομού Πρέβεζας. Αιτία, η απουσία διακανονισμού των οφειλών προς τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επικρέμαται καθημερινά η απειλή διακοπής του ρεύματος στα αντλιοστάσια, με δραματικές συνέπειες για τις καλλιέργειες, ειδικά σε μια περίοδο που είναι υπαρκτός ο κίνδυνος των πλημμυρών.

Η περιγραφόμενη κατάσταση έχει ως επιπλέον συνέπεια, το ίδιο αρνητική, το γεγονός ότι οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, να μην μπορούν να ενταχθούν, ακόμη κι αν έχουν, ή προετοιμάζονται για να έχουν, πλήρη και ώριμα προς ένταξη σε Κοινοτικά Προγράμματα έργα. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει κατά καιρούς δεσμεύσεις πόρων για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ της χώρας, για παράδειγμα, η λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για την ηλεκτροδότησή τους, εντούτοις αντίστοιχες ανακοινώσεις παραμένουν «κενό γράμμα», αφού για να ενταχθούν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ σε αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει ως προϋπόθεση, να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ.

Η κατάσταση τουλάχιστον για φέτος εξελίσσεται σε δραματική, για τους αγρότες του Νομού Πρέβεζας και όχι μόνο, διότι στις συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προστίθεται η αλματώδης αύξηση των ενεργειακού κόστους, με τον υπερδιπλασιασμό του τιμολογίου του αγροτικού ρεύματος και την εξαίρεση από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» των καταναλώσεων Μέσης Τάσης, άρα της μεγάλης πλειονότητας των αγροτικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και των αντλιακών συγκροτημάτων. Κατά συνέπεια, σε μια περίοδο που αναμένεται σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, με την κυβέρνηση να παραμένει θεατής, η αύξηση του κόστους ενέργειας θα προσθέσει νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Επειδή, η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών προς τη ΔΕΗ απειλεί ευθέως την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, αφού δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια νερού,

Επειδή, η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ δημιουργεί με τη σειρά της αδυναμία εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης της λειτουργίας τους, με την υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Εθνικά ή σε Κοινοτικά Προγράμματα,Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ του Νομού Πρέβεζας να μην απειλούνται καθημερινά με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, σε μια κατεύθυνση ενεργειακής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμού τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

roi
  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

05 Δεκεμβρίου 2021
3526 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 715 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 79 ακόμη θάνατοι. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή στην Ήπειρο
05 Δεκεμβρίου 2021
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός ...
03 Δεκεμβρίου 2021
5157 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 697 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 88 ακόμη θάνατοι. ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Το Istorima ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου πρόσκληση για συνεργασία με νέους και νέες στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, οι οποίοι θα ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του αρθρ. 52 του Ν. 2696 / 1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του ...

Αθλητισμός

05 Δεκεμβρίου 2021
Το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ξεχωρίζει από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής (5/12). Μάθε τα πάντα για το στοιχιμαν live betting! 540. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)
05 Δεκεμβρίου 2021
Την έβδομη κατά σειρά νίκη πέτυχε σήμερα η ομάδα του Φιλαθλητικού ΓΣ Πρέβεζας στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ασκληπιό Τρικάλων, με 3-0 σετ. ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω δήλωση έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την Παραμυθιά για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, ο προπονητής της Νικόπολης Σπύρος ...
04 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΣΚ Νικόπολη δεν κατάφερε να διατηρήσει το φετινό αήττητό του στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Β' Ομίλου της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, καθώς γνώρισε την ήττα στο ΔΑΚ ...

Πολιτισμός

03 Δεκεμβρίου 2021
«Ένας από τους ανθεκτικότερους και εγκυρότερους θεσμούς της συγγραφικής κοινότητας», όπως τον χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τα λογοτεχνικά βραβεία της
02 Δεκεμβρίου 2021
Αποσπώντας το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα και τα ευμενέστατα σχόλια του κοινού, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση ...
30 Νοεμβρίου 2021
Το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», στα πλαίσια των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών του δράσεων, διοργανώνει ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας, το ...
29 Νοεμβρίου 2021
Το πρώτο τραγούδι των “Μπαμ τρελελέ” βρίσκεται από χθες (στις 7:30) στο youtube με τίτλο "Κρίμα". Είναι ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Ρούγκα και ...
25 Νοεμβρίου 2021
Στο Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα συμμετάσχει το ...

Στήλες

03 Δεκεμβρίου 2012
Αιματοβαμμένη Κυριακή του 1944.Απαγορευμένο από την Κυβέρνηση συλλαλητήριο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου τελικά πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου. Η Αστυνομία ανοίγει πυρ κατά του
02 Δεκεμβρίου 2012
Στις 2 Δεκεμβρίου 1957 γίνεται προβολή της ταινίας Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Ζιλ Ντασέν, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου ...
01 Δεκεμβρίου 2012
Την 1η Δεκεμβρίου 1943 λήγει η 4ήμερη διάσκεψη των Ρούσβελτ - Τσώρτσιλ και Στάλιν στην Τεχεράνη, κατά την οποία αποφασίστηκε η μετά τη συντριβή της ...
29 Νοεμβρίου 2012
Στις 30 Νοεμβρίου 1874, επεισόδια σημειώνονται στην Ελληνική Βουλή, καθώς ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από την κυβέρνηση Βούλγαρη χωρίς τη ...
29 Νοεμβρίου 2012
Η Μπαρτελόνα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελβετού επιχειρηματία Χανς Γκάμπερ. Στις 22 Οκτωβρίου 1899, ο Γκάμπερ δημοσίευσε μια αγγελία στις ...